Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

13.09.2020 Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Žilinský kraj
okres Ružomberok
Ružomberok
Kalvárska č. 35
03401

Ružomberok
Typ pracovnej ponuky: Ekonomika, financie, účtovníctvo, Vzdelávanie a školstvo; Ekonóm, Vychovávateľka
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 3. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 3. 2020

Dátum pridania ponuky:
9. 1. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
14. 2. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport

Náplň (druh) práce
- Poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
- organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatne usporiadanej skupiny alebo skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese.
- pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení a pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o deti, mládež alebo dospelých občanov, najmä fyzická starostlivosť o deti, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie spoločenského správania detí, mládeže alebo dospelých občanov, vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, sledovanie zdravotného stavu a výchovy, dohľad v noci v internátnej škole a školskom zariadení vrátane špeciálnej školy, v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pri samoobslužných činnostiach detí, mládeže alebo dospelých vrátane pomoci pri osobnej hygiene.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca vo výkone práce vo verejnom záujme:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní,
c) profesijný štruktúrovaný životopis,
d) motivačný list,
e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,
f) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.