Riaditeľ materskej školy

17.07.2020 Obec Padarovce
Miesto práce: Slovensko
okres Rimavská Sobota
Teplý Vrch
Padarovce
98024

okres Rimavská Sobota
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo, Vrcholový manažment; Riaditeľ školy, Výkonný riaditeľ
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
10. 12. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
14. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport

Náplň (druh) práce
Riaditeľ materskej školy :
Kvalifikačné predpoklady odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch v platnom znení. Prax najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti. Vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť.
Požadované doklady: Prihláška do výberového konania, overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, overený doklad o absolvovaní 1. Atestácie, odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, profesijný životopis, doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, písomný návrh koncepcie rozvoja školy, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.
Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte na adresu Obecný úrad Padarovce, Padarovce č. 4, 980 23 Teplý Vrch.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Pedagogické vedy
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • organizovanie a plánovanie práce
  • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)

Osobnostné predpoklady
  • komunikatívnosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Padarovce
Padarovce, Teplý Vrch, 98023

Ďalšie ponuky spoločnosti