Referent Stavebného úradu MsÚ v Hlohovci

08.07.2020 Mesto Hlohovec
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Trnavský kraj
okres Hlohovec
Hlohovec
M. R. Štefánika 1
92001

okres Hlohovec
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Štátna a verejná správa, Reality a stavebníctvo; Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 1. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

• osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS
• možnosť profesijného a odborného rastu
• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
• príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
• pružný pracovný čas

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 1. 2020

Dátum pridania ponuky:
12. 11. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
12. 11. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Samospráva

Náplň (druh) práce
- samostatne rieši odborné úlohy v oblasti stavebného poriadku
- vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s platnou legislatívou
- vydáva rozhodnutia o využití územia v súlade s platnou legislatívou
- povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia v súlade s platnou legislatívou
- rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
- pripravuje odborné vyjadrenia k výstavbe z hľadiska vyňatia pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
- podľa charakteru zariadení vykonáva kolaudačné konania
- povoľuje zmenu stavby pred dokončením
- vydáva stavebné povolenia na stavby každého druhu s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov
- povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav
- nariaďuje vypratanie stavby
- konzultuje a vykonáva poradenskú činnosť v oblasti stavebného zákona a súvisiacich predpisov
- vykonáva činnosti spojené s vyvlastnením v zmysle ustanovení stavebného zákona.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Ponúkané výhody
• osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS
• možnosť profesijného a odborného rastu
• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
• príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
• pružný pracovný čas

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Ponúkané výhody

• osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS
• možnosť profesijného a odborného rastu
• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
• príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
• pružný pracovný čas


Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pozemné staviteľstvo
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v skupine odborov Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Stavebníctvo, geodézia a kartografia


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • organizovanie a plánovanie práce
  • samostatnosť
  • technická gramotnosť
  • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Ďalšie požiadavky:

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• notársky overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní
• čestným vyhlásením o bezúhonnosti
• súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
je potrebné do 02. 12. 2019 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „referent Stavebného úradu – neotvárať“ .

Nástup do pracovného pomeru je možný od 01. 01. 2020. Pracovná pozícia je obsadzovaná na dobu určitú.

Na pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne: Ing. Pavol Zlámala, tel. č. 033/38 17 980.


Osobnostné predpoklady
  • komunikatívnosť
  • precíznosť (presnosť)
  • cieľavedomosť