Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

15.07.2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
83291

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Bankovníctvo, leasing a poisťovníctvo; Vedúci oddelenia
Ponúkaný plat (základná mzda): 1400 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 1. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

• 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
• 5 dní dovolenky navyše,
• 5 dni sick day,
• stravné lístky v hodnote 4€,
• 50% úhrada z ceny ročnej električenky.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1400 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 1. 2020

Dátum pridania ponuky:
11. 11. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
11. 11. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZPSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:28. 11. 2019Informácie pre záujemcu:Základná zložka mzdy:
1400 € - 1650€ v závislosti od skúseností uchádzača

Zoznam požadovaných listín a dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov,

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia SMaVS“ najneskôr do 28.11.2019 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.


Náplň (druh) práce
- riadi, kontroluje, plánuje, metodicky usmerňuje a hodnotí prácu zamestnancov oddelenia,
- zabezpečuje a zodpovedá za administratívnu a hospodársku správu bytov, nebytových priestorov a samostatne stojacich budov, resp. objektov vo vlastníctve a v správe mestskej časti, a to vrátane zabezpečenia a riadenia upratovacej, domovníckej, vrátnickej služby a prevádzky vozového parku,
- zodpovedá za vypracovanie plánu bežných opráv a jeho realizáciu,
- zodpovedá za zabezpečenie komplexnej agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany – v rozsahu zabezpečenia zákonných povinností vyplývajúcich pre mestskú časť ako zamestnávateľa a vlastníka, resp. správcu nehnuteľného majetku,
- zabezpečuje a zodpovedá za riadne fungovanie registratúrneho strediska, podateľne, osvedčovania podpisov a listín, telefonickej ústredne,
- dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie platnej legislatívy, interných noriem a zásad zamestnancami oddelenia a iné.

Ponúkané výhody
• 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
• 5 dní dovolenky navyše,
• 5 dni sick day,
• stravné lístky v hodnote 4€,
• 50% úhrada z ceny ročnej električenky.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

• 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
• 5 dní dovolenky navyše,
• 5 dni sick day,
• stravné lístky v hodnote 4€,
• 50% úhrada z ceny ročnej električenky.


Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie


Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

- min. 5 rokov praxe v oblasti riadenia a vedenia ľudí,
- riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu, koncepčné myslenie,
- bezúhonnosť,
- znalosť a skúsenosti v oblasti práce v samospráve,
- znalosť práce s počítačom,
- osobné a morálne predpoklady.