Terénny/a opatrovateľ/ka

05.07.2020 Obec Nimnica
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Trenčiansky kraj
okres Púchov
Nimnica
Nimnica 115
02071

Púchov
Typ pracovnej ponuky: Služby, Zdravotníctvo a farmácia; Au-pair, Domáca opatrovateľka
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

osobný príplatok, stravné lístky, rekreačný príspevok

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
6. 11. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
7. 11. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:6. 12. 2019Informácie pre záujemcu:• Predpokladaný termín ukončenia výberového konania - prvý decembrový týždeň 2019.
• Svoju žiadosť spolu s ďalšími prílohami a uvedeným kontaktom doručte
do 30.11.2019:
* poštou na adresu: Obec Nimnica, č. 155, 020 71 Nimnica, alebo
* osobne na Obecný úrad v Nimnici, č. 115, 020 71 Nimnica.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• štruktúrovaný životopis
• fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. fotokópia akreditačného osvedčenia
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Doručené musia byť všetky doklady uvedené v zozname požadovaných dokladov. Doklady musia byť podpísané vlastnoručným podpisom.

V žiadosti je potrebné jednoznačne uviesť názov pracovnej pozície. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do výberového konania. Vybraní uchádzači budú kontaktovaní a pozvaní na osobný pohovor.


Náplň (druh) práce
Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity podľa prílohy č.4 zákona 448/2008 Z. z. NR SR a jeho aktualizácií: sebaobslužné úkony, úkony starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity, dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít v prirodzenom prostredí občana v rozsahu na základe sociálnej posudkovej činnosti.

Pracovné miesto vhodné aj prezdravotne postihnutého

Ponúkané výhody
osobný príplatok, stravné lístky, rekreačný príspevok

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 9:00
do 14:15

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

zdravotne postihnutého


Ponúkané výhody

osobný príplatok, stravné lístky, rekreačný príspevok


Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotnícky


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Ďalšie požiadavky:

Splnenie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme (§ 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení nesk. predpisov), t.j. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných predpokladov, zdravotná spôsobilosť na vykonávanú prácu
Vzdelanie v zdravotníckom odbore, alebo absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín


Osobnostné predpoklady
  • empatia
  • komunikatívnosť
  • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
  • trpezlivosť