Konateľ - Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

14.06.2020 Mesto Hlohovec
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Trnavský kraj
okres Hlohovec
Hlohovec
Šafárikova 30
92001

okres Hlohovec
Typ pracovnej ponuky: Služby; Kurič
Ponúkaný plat (základná mzda): 1500 EUR
Termín nástupu do práce: 5. 12. 2019
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1500 € za mesiac

Dátum nástupu:
5. 12. 2019

Dátum pridania ponuky:
5. 11. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
6. 11. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Vodné hospodárstvo a vodárenstvo

Náplň (druh) práce
Informácie o funkcii:
• riadenie spoločnosti,
• zastupovanie spoločnosti vo všetkých záležitostiach z titulu funkcie štatutárneho orgánu,
• vedenie pracovného tímu,
• funkcia konateľa spoločnosti bude vykonávaná na základe zmluvy o výkone funkcie v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
  • analyzovanie a riešenie problémov
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • finančná a ekonomická gramotnosť

Ďalšie požiadavky:

Požiadavky na funkciu:
1. Kvalifikačné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• riadiaca prax v obchodnej spoločnosti porovnateľnej veľkosti minimálne 5 rokov
• prax v oblasti vodárenstva výhodou

2. Ďalšie požiadavky:
• schopnosť viesť a riadiť tím za stanovenými cieľmi
• organizačné a komunikačné schopnosti
• flexibilita
• práca s PC (MS Office, internet)
• vodičský preukaz skupiny B
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
• bezúhonnosť
K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné priložiť nasledovné doklady:
• motivačný list
• profesijný životopis
• písomný návrh projektu rozvoja Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o., v rozsahu minimálne 4 a maximálne 8 strán A4
• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
• písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 27. 11. 2019 do 13:00 hod. na adresu:
Mestský úrad Hlohovec
Sekretariát
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
Na obálku uveďte „Výberové konanie – konateľ Vodárenskej spoločnosti Hlohovec – neotvárať“.
V prípade osobného doručenia žiadosti, je túto potrebné doručiť do podateľne MsÚ Hlohovec.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum a čas doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.
Informácie o priebehu výberového konania:
1. časť – verejné vypočutie uchádzača (prezentácia projektu, otázky komisie k projektu, otázky verejnosti)
2. časť – neverejný pohovor (overenie schopností a odborných znalostí uchádzača výberovou komisiou)
Po uskutočnení výberového konania a na základe odporúčania výberovej komisie, primátor mesta predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec návrh na vymenovanie úspešného kandidáta na funkciu konateľa Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o., v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Nástup do funkcie možný od 05. 12. 2019.


Osobnostné predpoklady
  • analytické myslenie