Projektový manažér pre stavbu

07.11.2019 DÚHA, a.s.
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Projektový manažér pre stavbu "Prepojovací VTL plynovod LČ2 Slovensko / Poľsko“ s Objednávateľom Eustream so sídlom projektového tímu v Michalovciach
Slovenská republika; Košický kraj; okres Michalovce, okres Trebišov; Michalovce
Typ pracovnej ponuky: Technický projektový manažér
Ponúkaný plat (základná mzda): 3000 - 3500 EUR
Za túto zodpovednú úlohu sa ponúka hrubý mesačný plat v súlade s trhom od 3000 EUR, ktorý sa s vami prediskutuje individuálne.
Termín nástupu do práce: od 1.12.2019
Druh pracovného pomeru: hlavný
Termín ukončenia výberového konania: 10.12.2019
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

• Komplexné riadenie stavebných projektov, zodpovednosť za realizáciu podľa investorom odsúhlasených podkladov a dohodnutých podmienok
• Plánovanie čiastkových aktivít s ohľadom na HMG a obsadenie projektu
• Vypracovanie detailného harmonogramu prác a kontrola jeho dodržiavania
• Zodpovednosť za kvalitu a dodržanie stanoveného rozpočtu
• Spolupráca pri výbere a pri uzatváraní zmluvného vzťahu s poddodávateľmi
• Kontrola prevedených prác, odsúhlasovanie súpisov vykonaných prác a prípadných požadovaných naviac prác od poddodávateľov.
• Je zodpovedný za otázky kvality a BOZP, PO, ekológie
• Riadenie, koordinovanie a motivovanie členov projektového tímu
• Komunikácia s dodávateľmi, vedením spoločnosti a zákazníkmi
• Realizácia a odsúhlasovanie celého vecného, cenového vzťahu (s výnimkou podpisovania) s objednávateľom
• Sleduje vybavovanie potrebných povolení, rozhodnutí a potrebných zmlúv o prekládkach, prístupových ciest a križovaní, príp. vecných bremenách vyplývajúcich so ZOD s investorom stavby
• Koordinácia úloh medzi členmi projektového tímu
• Riadenie projektovej dokumentácie, ktorú zabezpečuje objednávateľ
• Pravidelné reportovanie plnenia časového plánu, stavu investícií a nákladov projektu,
• Podporiť kontrolné procesy projektu pod vedením Riaditeľa stavby a pre potreby stavby
• Etické princípy výkonu funkcie projektového manažéra
• Zodpovednosť za vypracovávanie a predkladanie týždenných, mesačných, štvrťročných a ročných plánov a reportov pre danú stavbu
• Činnosti podľa pokynov priameho nadriadeného v súlade s vnútropodnikovými predpismi a zmluvnými podmienkami

Iné výhody:

Mzda pre pozíciu Projektový manažér bude špecifikovaná na základe výsledkov výberu a mala by korešpondovať s úrovňou profesionálnych skúseností vybraného kandidáta.

Informácie pre uchádzača:

Spoločnosť DÚHA, a.s. realizuje tender na realizáciu plynovodu pre Eustream. Spoločnosť DÚHA, a.s. hľadá vhodného kandidáta na pozíciu Projektový manažér pre stavbu "Prepojovací VTL plynovod LČ2 Slovensko / Poľsko“ s Objednávateľom Eustream so sídlom projektového tímu v Michalovciach.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

• VŠ vzdelanie technického zamerania, preferované zameranie stavebníctvo a/alebo strojárstvo
• Predchádzajúca skúsenosť na pozícii Projektového manažéra (hlavného stavbyvedúceho) pre najmenej jednu zákazku, ktorej predmetom bola dodávka líniovej stavby (V sektore ropa, plyn, energetika, hutnícky alebo chemický priemysel, s finančným objemom dodávky min. 5 miliónov EUR bez DPH bude výhodou)
• Skúsenosť s riadením projektových tímov na líniových (alebo inžinierskych) stavbách
• Orientácia v legislatíve týkajúcej sa realizácie stavebných projektov
• Porozumenie procesom tvorby a kontroly rozpočtu a riadenia nákladov
• Dobrá užívateľská znalosť práce s PC (MS Office, MS Project, RSV)
• Aktívna znalosť anglického jazyka
• Odborná spôsobilosť v stavebníctve podľa zákona č.138/ 1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/ 2000 Z.z. – pre činnosť stavbyvedúci – s odborným zameraním INŽINIERSKE STAVBY – 4- potrubné, energetické a iné líniové stavby
• Osvedčenie – na činnosť: Odborný pracovník vyhradených technických zariadení plynových podľa §16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ( revízny technik) bude výhodou