Riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy

15.12.2019 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Kammerhofská 26
96901

okres Banská Štiavnica
Typ pracovnej ponuky: Vrcholový manažment; Výkonný riaditeľ
Ponúkaný plat (základná mzda): 1013 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 11. 2019
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Ponúkané výhody:
- stravné lístky hradené nad rámec zákona
- dovolenka 1 týždeň navyše oproti Zákonníku práce
- pružný pracovný čas

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1013 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 11. 2019

Dátum pridania ponuky:
6. 9. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
6. 9. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Štátna správa

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:24. 10. 2019Informácie pre záujemcu:Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Profesijný štruktúrovaný životopis
3. Originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. jeho notársky overená kópia
4. Úradne overenú fotokópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady
5. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania
7. Vypracovaný projekt „Koncepcia riadenia a rozvoja Správy Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy“ (rozsah do 5 strán).

Písomné žiadosti o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi posielajte poštou alebo osobne doručte najneskôr do 27.9.2019 do 12:00 hod. na adresu:
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa Správy CHKO Štiavnické vrchy - NEOTVÁRAŤ“.
Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí doručia všetky požadované doklady a súčasne spĺňajú všetky požadované predpoklady a zručnosti.
Prihlášky doručené elektronickou formou alebo po stanovenom termíne nebudú akceptované.


Náplň (druh) práce
Riadenie činnosti Správy CHKO.
Zabezpečovanie výkonu činností ŠOP SR na území pôsobnosti správy a vytváranie vhodných pracovných podmienok pre činnosť správy.
Vykonávanie odborných úloh v rámci Správy CHKO.
Zodpovednosť za:
- plnenie plánu hlavných úloh podľa schváleného plánu hlavných úloh ŠOP SR;
- efektívne, hospodárne a účelné použitie finančných prostriedkov;
- správu nehnuteľného i hnuteľného majetku v užívaní správy;
- plnenie a čerpanie projektov v rámci správy.

Ponúkané výhody
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Ponúkané výhody:
- stravné lístky hradené nad rámec zákona
- dovolenka 1 týždeň navyše oproti Zákonníku práce
- pružný pracovný čas


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Ponúkané výhody:
- stravné lístky hradené nad rámec zákona
- dovolenka 1 týždeň navyše oproti Zákonníku práce
- pružný pracovný čas


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Geologické vedy
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Ochrana životného prostredia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka


Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • organizovanie a plánovanie práce
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • rozhodovanie
 • samostatnosť
 • vedenie ľudí

Počítače:
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Znalosť právnych predpisov upravujúcich ochranu prírody a krajiny, ochranu a využívanie vôd, lesníctva, poľovníctva, územného plánovania a stavebného poriadku a ostatné zložky životného prostredia, základná znalosť pracovno-právnych predpisov.
Bezúhonnosť.
Znalosť minimálne jedného svetového jazyka výhodou.


Osobnostné predpoklady
 • precíznosť (presnosť)
 • komunikatívnosť
 • spoľahlivosť