Účtovník/účtovníčka/mzdár/mzdárka

03.01.2020 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Staré Mesto
Pražská 7
81104

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Ekonomika, financie, účtovníctvo; Mzdový účtovník, Účtovník
Ponúkaný plat (základná mzda): 1300 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

stravné lístky v maximálnej hodnote, možnosť pracovať homeoffice 1 deň v mesiaci, týždeň dovolenky navyše, malý kolektív - príjemné pracovné prostredie, od roku 2020 príspevok na rekreáciu, výhodná lokalita pre dochádzajúcich zamestnancov, možnosť ďalšieho vzdelávania

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1300 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
3. 9. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
4. 9. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaŠtátna správa

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:17. 10. 2019Informácie pre záujemcu:Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
5. Čestné vyhlásenie o:
- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 28. 06. 2018
Na adresu:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava
alebo v elektronickej podobe na: email

Na obálke označiť: VK Účtovník/mzdár SAMRS
Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať písomne alebo elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s dokladmi následne aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, pred jeho začatím.
Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou. Pracovný pomer je na dobu určitú počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: email alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.


Náplň (druh) práce
Komplexné zabezpečovanie účtovnej a mzdovej agendy
komplexné vedenie účtovníctva rozpočtovej organizácie (majetok, pohľadávky, záväzky, mzdy, interné doklady, pokladňa, sklad)
zostavovanie účtovnej závierky, inventúra a inventarizácia
zostavovanie mesačných a štvrťročných výkazov
kontrola a zúčtovanie cestovných výdavkov a poskytnutých záloh na základe zákona o cestovných náhradách
komplexná mzdová agenda, spracovávanie miezd zamestnancov
vystavovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, RLFO pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
spracovávanie výkazov pre daňový úrad, sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, DDP

Ponúkané výhody
stravné lístky v maximálnej hodnote, možnosť pracovať homeoffice 1 deň v mesiaci, týždeň dovolenky navyše, malý kolektív - príjemné pracovné prostredie, od roku 2020 príspevok na rekreáciu, výhodná lokalita pre dochádzajúcich zamestnancov, možnosť ďalšieho vzdelávania

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 9:00
do 14:30

Práca na zmeny:
pružný pracovný čas

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

stravné lístky v maximálnej hodnote, možnosť pracovať homeoffice 1 deň v mesiaci, týždeň dovolenky navyše, malý kolektív - príjemné pracovné prostredie, od roku 2020 príspevok na rekreáciu, výhodná lokalita pre dochádzajúcich zamestnancov, možnosť ďalšieho vzdelávania


Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 2 roky


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
 • organizovanie a plánovanie práce
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • tímová práca
 • samostatnosť
 • finančná a ekonomická gramotnosť

Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • SAP - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Podvojné účtovníctvo - pokročilý
Mzdové účtovníctvo - pokročilý
SAP – pokročilý


Osobnostné predpoklady
 • analytické myslenie
 • precíznosť (presnosť)
 • iniciatívnosť
 • sebaistota