Špecialista verejného obstarávania

18.09.2019 PFCEU s. r. o.
Miesto práce: Radničné námestie č.3, Pezinok
Bratislavský kraj; okres Pezinok; Pezinok
Typ pracovnej ponuky: Administratíva; Administratívny pracovník
Ponúkaný plat (základná mzda): 950 EUR
Platové podmienky budú dohodnuté s vybraným kandidátom na základe skúsenosti, znalostí a kompetencií
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)
Druh pracovného pomeru: hlavný, polovičný úväzok, vedľajší, živnosť
Termín ukončenia výberového konania: 30.9.2019
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

• Zber údajov pre verejné obstarávanie
• zabezpečovanie všetkých administratívnych a metodických úkonov a komunikácie s verejným obstarávateľom v procese VO
• realizovanie činností spojených s procesom verejného obstarávania, ako aj zabezpečenie požadovaných podkladov pre VO (certifikáty, referencie – v spolupráci s oddelením PM, právne doklady a preklady, notárske overovania a pod.) ako aj ďalšia príprava podkladov do tendrov a zosúladenie so zákonom o VO.
• pravidelné sledovanie noviniek a legislatívnych zmien v oblasti verejného obstarávania, účasť na súvisiacich vzdelávacích aktivitách (semináre, školenia, samo štúdium)
• aktívna participácia na aktualizácii podkladov pre VO ekonomického charakteru v spolupráci s ekonomickým oddelením (obraty, zábezpeky, poistenie, ORSR a ďalšie)
• aktívna spolupráca s HR oddelením v rozsahu potrieb zákona o VO (certifikáty špecialistov, CV a ďalšie)
• tvorba prezentácií
• zverejňovanie informácií verejného obstarávania

Informácie pre uchádzača:

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu posielať svoje životopisy a motivačné listy (s uvedením realizovaných projektov vo VO) v slovenskom alebo v anglickom jazyku na e-mailovú adresu email Do subjektu uvádzajte názov pracovnej pozície „Špecialista verejného obstarávania“. Uchádzač o prijatie do zamestnania zaslaním svojho životopisu súhlasí so spracovaním osobných údajov spoločnosťou PFCEU, s. r. o. v súlade s nariadením EÚ 2016/679. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor. Vopred sa ospravedlňujeme uchádzačom, ktorých neoslovíme, ich materiály budú v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov skartované.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie: vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: Anglický jazyk (mierne pokročilý - B1)
Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Iné znalosti:

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word

Všeobecne požadované znalosti:

• zákon o verejnom obstarávaní a súvisiace vyhlášky v platnom znení - podmienka
• znalosť projektov financovaných zo štrukturálnych fondov - výhoda
• komunikatívnosť
• príjemné, reprezentatívne vystupovanie
• spoľahlivosť
• ochota pomôcť
• samostatnosť
• precíznosť
• dobré organizačné zručnosti
• schopnosť efektívnej komunikácie a spolupráce v rámci tímu aj v problémových situáciách a pod tlakom času
• orientácia na kvalitu práce a dodržiavanie termínov
• pro-zákaznícka orientácia
• schopnosť organizácie pracovného času
• vodičský preukaz, prax v riadení motorového vozidla
• analyzovanie a riešenie problémov
• finančná a ekonomická gramotnosť
• kultivovaný písomný prejav
• kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
• organizovanie a plánovanie práce
• samostatnosť
• rozhodovanie

Informácie o spoločnosti

Charakteristika spoločnosti:

Sme konzultačná a projektová kancelária so zameraním na domáce a aj zahraničné trhy. Naše služby sa venujú podpore podnikania a tvorbe biznis hodnoty v rôznych etapách vývoja firiem (Start-UP stage, Growth and Maturity stage, Mergers and Acquisitions stage, Exit stage). Zameriavame sa na návrh a rozvoj stratégií, manažment podnikateľských rizík a získavanie zdrojov pre podnikanie. Jedným z kľúčových zdrojov sú financie. Financie pre podnikanie vybavujeme nielen z verejných zdrojov (EÚ granty, dotácie) ale aktívne komunikujeme aj s predstaviteľmi súkromných zdrojov (individuálni investori, investičné skupiny, komerčné banky, inštitúcie a iné na trhu dostupné finančné produkty).

Oblasť pôsobenia:

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.

Adresa:

PFCEU s. r. o.
Radničné námestie 3
Pezinok
Slovenská republika

Kontaktné údaje:

Andrea Horváthová
Radničné námestie 3, Pezinok, 902 01, Slovenská republika
Tel: 0917717005