Profesionálny náhradný rodič

23.05.2020 Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Žilinský kraj
okres Ružomberok
Ružomberok
Kalvárska č. č. 35
03401

Ružomberok
Typ pracovnej ponuky: Sociálne služby; Vychovávateľka
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 11. 2019
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 11. 2019

Dátum pridania ponuky:
30. 8. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
1. 10. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Náplň (druh) práce
Profesionálny náhradný rodič je zamestnanec CDR Ružomberok, ktorý sa stará o zverené dieťa vo svojom domácom prostredí.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady pre výberové konanie sú:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
c) motivačný list,
d) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e) fotokópia dokladu o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu,
f) fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 60 hodín, ak fyzická osoba ukončila úplné stredné vzdelanie, 80 hodín, ak fyzická osoba ukončila stredné vzdelanie
g) výpis z registra trestov, vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ak 3 mesiace,
h) písomný súhlas partnera žijúceho v spoločnej domácnosti na výkon profesionálneho rodičovstva,
i) doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce, že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
j) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
k) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobitné kvalifikačné požiadavky : Certifikát z prípravy na profesionálne rodičovstvo


Požadované schopnosti a osobné vlastnosti:

Pozitívny vzťah k deťom, skúsenosti s výchovou detí vítané, zvlášť skúsenosti s výchovou detí zo znevýhodneného prostredia, chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia, zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči záťaži, dobré rodinné zázemie, bezúhonnosť, empatia, spoľahlivosť, schopnosť prijať dieťa s iným etnickým pôvodom, národnosťou, príslušnosťou, náboženstvom, dieťa so zdravotným, mentálnym, zmyslovým postihnutím, prípadne s duševným ochorením, súrodeneckú skupinu, staršie dieťa a pod.