ČSOB

Interný audítor pre ČSOB Bratislava

Československá obchodná banka, a.s.10.07.2020

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce

Bratislava

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste


* Riadiť a zaisťovať preverovanie a hodnotenie: primeranosti a efektívnosti používaných riadiacich a kontrolných mechanizmov,
*adekvátnosti a efektívnosti postupov riadenia významných  rizík, dodržiavanie zákonných, regulatívnych a vnútorných noriem Spracovávať výsledky audítorskej činnosti vo forme audítorských správ obsahujúcich objektívne, kvalifikované a vecne správne závery, vrátane návrhov nápravných opatrení v prípadoch  zistených nedostatkov
*Predkladať a prerokúvať so zodpovednými  manažérmi banky, resp. predstavenstvom výsledky audítorskej činnosti a návrhy nápravných opatrení k zisteným nedostatkom Sledovať spätne odstránenie zistených nedostatkov Zodpovedať za vedenie predpísanej evidencie a dokumentácie auditu
*Vykonávať poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti pôsobnosti audítora, vrátane poradenskej a konzultačnej činnosti v rámci programov a projektov, najmä z hľadiska riadiacich a kontrolných mechanizmov


Upresnenie platových podmienok

od 1450 € brutto

Iné výhody


základná mzda od 1450 € brutto  príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS príspevok na DDS a životné poistenie zdravotný program pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú. #LI-JP


Druh pracovného pomeru

hlavný

Informácie pre uchádzača

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

Všeobecne požadované znalosti

Vysokoškolské vzdelanie
*Odborné bankové kurzy
*Prax v oblasti auditu
*Znalosť anglického jazyka - aktívne
*Znalosť produktov a služieb poskytovaných bankou a finančnou skupinou - výhodou


Všeobecne požadované znalosti

Vysokoškolské vzdelanie
*Odborné bankové kurzy
*Prax v oblasti auditu
*Znalosť anglického jazyka - aktívne
*Znalosť produktov a služieb poskytovaných bankou a finančnou skupinou - výhodou