Sociálny pracovník CDR Dom Charitas sv. Jozefa

12.08.2020 Spišská katolícka charita
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Košický kraj
okres Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
J. Wolkera 41
05201

okres Spišská Nová Ves
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo; Sociálny pracovník
Ponúkaný plat (základná mzda): 760 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
760 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
6. 8. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
2. 9. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Požadované doklady pre zaradenie do výberového konania:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením motivácie pre danú prácu,
b) profesijný štruktúrovaný životopis,
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise,
f) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti je potrebné zaslať e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu.
Vybraní uchádzači, spĺňajúci požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.
Pracovné miesto je vytvorené v rámci NP DEI NS III.


Náplň (druh) práce
Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:
- vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK v súlade s účelom neodkladného alebo výchovného opatrenia,
- spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPOD a SK,
- poskytovanie sociálneho a špecializovaného poradenstva,
- poskytovanie sociálnej diagnostiky a spolupráca pri odbornej diagnostike,
- participácia pri zabezpečovaní ďalších odborných metód pre klienta,
- odborné metódy sociálnej práce pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie klienta,
- participácia na vyhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní ďalšieho postupu,
- súčinnosť pri zhodnocovaní neodkladného opatrenia dieťaťa a navrhovaní ďalšieho postupu,
- účasť na tvorbe a na realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
- spolupráca so zainteresovanými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPOD a SK,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
- plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:30

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • tímová práca
 • samostatnosť

Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - elementárna
 • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Kvalifikačnou požiadavkou je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca.
Požadované odborné znalosti:
- znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- znalosť zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zodpovedný prístup k práci, odolnosť voči stresu, flexibilita, bezúhonnosť, pozitívne myslenie a prehľad v sociálnej oblasti.
K prijatiu uchádzača je potrebný psychologický posudok vypracovaný na základe psychologického vyšetrenia nie starším ako jeden rok.
Veľkou výhodou je prax v oblasti sociálnej práce.


Osobnostné predpoklady
 • pozornosť
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť
 • empatia
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)