Profesionálny náhradný rodič

01.07.2020 Centrum pre deti a rodiny Komárno
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
okres Komárno
Komárno
Mieru 3
94501

okres Komárno
Typ pracovnej ponuky: Sociálne služby; Vychovávateľka
Ponúkaný plat (základná mzda): 848 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
848 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
8. 7. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
14. 8. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a športSociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:
a) žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu č.: 18/2019
b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
c) kópia certifikátu prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,
d) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
e) výpis z registra trestov nie staršie ako tri mesiace (predložiť najneskôr deň pred podpísaním pracovnej zmluvy),
f) výpis z registra trestov manžela nie starší ako 3 mesiace (predložiť najneskôr deň pred podpísaním pracovnej zmluvy),
g) písomný súhlas partnera na výkon PNR,
h) doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce, že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
i) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
j) motivačný list,
k) písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi prijímame nepretržite.

Termín nástupu: po úspešnom absolvovaní výberového konania

Náplň (druh) práce
Zamestnanec centra pre deti a rodiny, ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí.
(v zmysle § 17 vyhlášky č. 103/2018 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • tímová práca
 • tvorivosť (kreativita)

Cudzie jazyky:
 • maďarský - elementárna: A1 a A2

Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

- absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
- kladný vzťah k deťom
- rodinné zázemie, podpora rodiny
- záujem ďalej sa vzdelávať
- schopnosť zvládať záťaž


Osobnostné predpoklady
 • trpezlivosť
 • spoľahlivosť
 • empatia
 • vnútorná stabilita