Hlavný radca

29.07.2020 Generálna prokuratúra SR
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Staré Mesto
Štúrova 2
81285

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Štátna a verejná správa; Hlavný radca, Radca
Ponúkaný plat (základná mzda): 830 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
830 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
4. 7. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
8. 7. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 36

Pracovná oblasť:

Štátna správaSúdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:31. 7. 2019Informácie pre záujemcu:Na účely výberového konania uchádzač predloží:
1. písomnú vlastnoručne podpísanú žiadosť o zaradenie do výberového konania (s uvedením telefonického kontaktu, prípadne mailovej adresy),
2. profesijný životopis,
3. motivačný list,
4. úradne osvedčenú kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o vzdelaní,
5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
6. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
7. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
8. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
9. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
10. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
11. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých údajov.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady v písomnej forme v listinnej podobe je potrebné DORUČIŤ v termíne do 19.07.2019 do 15:00 hod. na adresu:
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava,
v zalepenej obálke s označením “výberové konanie - štátna služba“.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady je možné doručiť v elektronickej podobe na adresu: email a na adresu email, pričom je potrebné žiadosť a všetky požadované doklady doručiť aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak sa na žiadosť doručenú v elektronickej podobe neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

Náplň (druh) práce
Špecializovaná činnosť v odbore štátnej služby Verejné obstarávanie spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ekonomického odboru Generálnej prokuratúry SR; zabezpečovanie verejného obstarávania tovarov, prác a služieb, zabezpečovanie výberového konania v rámci zákona o verejnom obstarávaní, prejednávanie návrhov zmlúv s dodávateľmi, spracovávanie podkladov pre metódy verejného obstarávania v softvéri VO SYSTEM.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 8:00
do 16:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 1 rok


Zručnosti, schopnosti
Počítače:
  • Internet - elementárna
  • Microsoft Word - elementárna
  • Microsoft Excel - elementárna
  • Lotus Notes - elementárna

Ďalšie požiadavky:

Zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby, odborná prax minimálne 1 rok (ekonomické zameranie), znalosť práce s počítačom, znalosť predpisov v danej oblasti:
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie na www.genpro.gov.sk