Referent na oddelení územného rozvoja mesta a architektúry

17.12.2019 Mesto Banská Bystrica
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Banská Bystrica
Banská Bystrica
Československej armády 26
97401

Banská Bystrica
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Štátna a verejná správa, Reality a stavebníctvo; Architekt, Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 9. 2019
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore architektúra a urbanizmus
Požadovaná prax:
- prax v oblasti územného plánovania a usmerňovania územného rozvoja vítaná
Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
- znalosť práce s PC – MS Office, CAD Microstation, výhodou ArcGIS, Adobe Photoshop, COREL DRAW,
- znalosti ustanovení príslušných STN, zákonov a vyhlášok,
- vodičský preukaz skupiny B výhodou,
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 9. 2019

Dátum pridania ponuky:
11. 6. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
18. 7. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

StavebníctvoSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Spôsob sprostredkovania vhodných zamestnancov nasledovnou formou:osobný pohovor

Náplň (druh) práce
- Spolupráca pri vypracovaní, resp. obstarávaní územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a ich aktualizácií,
- spolupráca pri vypracovaní koncepčných materiálov týkajúcich sa rozvoja mesta,
- spolupráca na vypracovaní zadávacích dokumentov a ideových štúdií,
- usmerňovanie územného rozvoja mesta v zmysle schválených územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov,
- poskytovanie územnoplánovacích informácií a vypracovanie stanovísk k zámerom a projektom,
- koncepčná a koordinačná činnosť v investičnej výstavbe,
- konzultačná činnosť v oblasti územného rozvoja mesta,
- operatívna činnosť.

Ponúkané výhody
Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore architektúra a urbanizmus
Požadovaná prax:
- prax v oblasti územného plánovania a usmerňovania územného rozvoja vítaná
Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
- znalosť práce s PC – MS Office, CAD Microstation, výhodou ArcGIS, Adobe Photoshop, COREL DRAW,
- znalosti ustanovení príslušných STN, zákonov a vyhlášok,
- vodičský preukaz skupiny B výhodou,
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
pružný pracovný čas

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore architektúra a urbanizmus
Požadovaná prax:
- prax v oblasti územného plánovania a usmerňovania územného rozvoja vítaná
Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
- znalosť práce s PC – MS Office, CAD Microstation, výhodou ArcGIS, Adobe Photoshop, COREL DRAW,
- znalosti ustanovení príslušných STN, zákonov a vyhlášok,
- vodičský preukaz skupiny B výhodou,
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie.


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Zoznam požadovaných dokladov:

- profesijný štruktúrovaný životopis,
- presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie
o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.
Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.
Informácia pre uchádzača:
Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 31.07.2019 do 12:00h osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica)
na adresu:
Mestský úrad Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Babeta Ilčíková
Telefón: 048/4330 124
e-mail: email