Finančný manažér/-ka v NP Kvalita sociálnych služieb

30.08.2019 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Ružinov
Nevädzova 5
82101

okres Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Ekonomika, financie, účtovníctvo, Obchod; Finančný manažér, Obchodný manažér
Ponúkaný plat (základná mzda): 1500 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 7. 2019
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018(1).pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1500 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 7. 2019

Dátum pridania ponuky:
16. 5. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
21. 5. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 43

Pracovná oblasť:

Štátna správa

Náplň (druh) práce
• spracovanie prvotnej ekonomickej agendy v rámci projektu pre zaúčtovanie a zadávanie požiadaviek na EO (vystavovanie objednávok, príkazov na úhradu, kontrola faktúr, pokladne, odsúhlasenie úhrad) a pod.,
• spracovanie a kontrola podkladov k personálnym výdavkom a cestovným náhradám,
• čerpanie finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom, zmluvou o poskytnutí NFP, usmerneniami RO a ostatnými záväznými predpismi a vnútornými usmerneniami,
• zodpovednosť za kontrolu a oprávnenosť výdavkov prijímateľa a partnerov v súlade s platnými pravidlami oprávnenosti,
• vypracovávanie ŽoP, vrátane podpornej dokumentácie a zodpovednosť jej včasné predkladanie,
• komunikácia s poskytovateľom v oblasti finančných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP,
• ďalšie súvisiace činnosti v rámci finančného riadenia projektu, ktoré vyplynú z potrieb projektu počas jeho realizácie,
• spolupráca na finančnom riadení projektu v súlade s pokynmi hlavného finančného manažéra,
• vykonávanie úloh na základe pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

Požadované vzdelanie a prax:

• ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa ekonomického zamerania, alebo
• ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa iného ako ekonomického zamerania a preukázateľná prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva, alebo financií a minimálne jeden rok praxe.

Ponúkané výhody
Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018(1).pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 8:00
do 16:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018(1).pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 1 rok


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Počítače:
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft PowerPoint - pokročilá
  • Internet - pokročilá
  • Microsoft Outlook - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Stručná informácia o NP KSS:
Cieľom NP KSS je podpora sociálneho začlenenia zraniteľných cieľových skupín (osôb odkázaných na sociálne služby) poskytovaním kvalitných sociálnych služieb. Operačným cieľom národného projektu je podpora zavádzania kvality sociálnych služieb prostredníctvom metodickej podpory poskytovateľov sociálnych služieb pri implementácii podmienok kvality, a zároveň prostredníctvom zavádzania systému hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 30.05.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:
1. Motivačný list;
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské I. stupňa) v odboroch špecifikovaných v časti: požadované vzdelanie;

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: email

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP KSS_Finančný manažér“
Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane, v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.


Osobnostné predpoklady
  • analytické myslenie
  • iniciatívnosť
  • precíznosť (presnosť)