Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Košický kraj
okres Košice

okres Košice
Typ pracovnej ponuky: Obchod; Finančný manažér, Obchodný manažér
Ponúkaný plat (základná mzda): 1600 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Ponúkaný plat:
od 1 600 EUR brutto

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1600 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
19. 3. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
27. 3. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaŠtátna správaSociálne služby

Náplň (druh) práce
Manažér/ manažérka regionálneho centra sociálnej ekonomiky (RC SE) bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý bude pôsobiť na území regiónu na ktorý bol prijatý v rámci implementácie národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. Jeho hlavným poslaním bude zabezpečovať informovanosť a poskytovanie informácií a konzultácií laickej a odbornej verejnosti v súlade so zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a ďalšími usmerneniami.
Hlavnou náplňou práce manažéra/manažérky v RC SE je najmä:
- koordinácia a riadenie činnosti RC SE,
- zabezpečenie metodického vedenia, koordinácie a odbornej podpory poradcom RC SE,
- komunikácia a úzka spolupráca s centrálnou koordinačnou jednotkou,
- zabezpečenie potrebných výstupov pre centrálnu koordinačnú jednotku,
- poskytovanie informácií a konzultácií v procese implementácie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, aktívne oslovenie vhodných potenciálnych SSE,
- konzultácie s potenciálnymi zakladateľmi sociálnych podnikov,
- konzultácie so žiadateľmi v procese podania žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku,
- poskytovanie informácií o harmonograme výziev na predkladanie projektových zámerov /žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť podpory sociálnej ekonomiky,
- poskytovanie konzultácií o možnostiach a podmienkach využívania finančných nástrojov a nenávratnej finančnej pomoci pre oblasť podpory rozvoja sociálnej ekonomiky,
- poskytovanie informácií o možnostiach využívania sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, usmerňovanie subjektov sociálnej ekonomiky v tejto oblasti,
- poskytovanie informácií o možnostiach priamej a nepriamej podpory registrovaným sociálnym podnikom,
- komunikácia a spolupráca s relevantnými inštitúciami v regióne,
- ďalšie odborné činnosti v rámci projektu súvisiace s podporou sociálnej ekonomiky na regionálnej úrovni.

Ponúkané výhody
Ponúkaný plat:
od 1 600 EUR brutto


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Ponúkaný plat:
od 1 600 EUR brutto


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 3 roky


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Počítače:
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Microsoft PowerPoint - pokročilá
  • Microsoft Outlook - pokročilá
  • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Požadovaná prax:
- minimálne 3 roky (uviesť v životopise) v oblasti práva a financií alebo ekonomiky alebo manažmentu alebo výkonu podnikateľskej činnosti alebo riadenia podnikateľského subjektu.

Miesta výkonu práce:
Košice

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty,
- schopnosť orientovať sa v odbornej problematike zakladania a riadenia podnikateľského subjektu,
- ochota cestovať v rámci regiónu,
- dobrá miestna znalosť regiónu, s dôrazom na sociálne znevýhodnené lokality.

Termín nástupu:
- apríl 2019 (dohodou)

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 28.03.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1.Motivačný list,
2.Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3.Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
4. Potvrdenie o praxi

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:
email
alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzova 5
821 01 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP ISE Košice“,

Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.