Business Analytik Telekom Doma

23.08.2019 Slovak Telekom
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Bratislava (raz za týždeň výjazd do regiónu - SR)
Slovenská republika; okres Bratislava
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Hľadáme posilu pre naše oddelenie Telekom Doma.

Náplň práce / Hlavné zodpovednosti:

Oblasť riadenia výkonnosti:
- Na základe existujúcich sales reportov pripravovať pravidelné týždenné a mesačné KPI reporty.
- Pripravovať Ad hoc biznis analýzy na požiadanie manažmentu.
- Konzultovať s vedúcimi tímov výsledky KPI reportov a hľadať priestory pre zlepšenie výkonnosti.
- Na základe vlastných pozorovaní prevádzky regionálnych tímov aktívne prichádzať s iniciatívami na zlepšenie výkonnosti.
- Definovať potreby predajcov a vedúcich tímov v oblasti reportingu a KPIs, upraviť existujúci reporting smerom k požiadavkám interných zákazníkov.
- Prenášanie „best practice“ riadenia výkonnosti z iných predajných kanálov do Telekom Doma.
- Vzdelávať vedúcich tímov v oblasti riadenia výkonnosti, objasňovať funkčnosť existujúcich nástrojov a KPIs a ich vzťah ku konečným výsledkom.
- Identifikovať existujúce IT nástroje Telekomu, ktoré možno využiť pre Telekom Doma, prioritizovať ich nasadenie a riadiť implementáciu do prevádzky.
- Na základe podkladov z prevádzky, vývoja z minulosti, očakávaní firmy a po konzultácii s manažmentom nastavovať plány výkonnosti pre Telekom Doma, vrátane detailu na jednotlivé regionálne tímy.
- Konzultovať výkon partnerov, na pravidelnej báze pripravovať forecast predaja a porovnanie voči očakávaniam firmy.

Oblasť procesov a kvality:
- Riadiť proces odmeňovania predajcov: príprava podkladov pre výpočet, zaistenie vstupov z tretích strán, koordinácia s channel manažmentom, manažovanie pripomienkovacieho procesu, kontrola správnosti výpočtov.
- Administrácia odmeňovacieho modelu, návrh úpravy odmeňovacej schémy podľa aktuálnych biznis priorít, zapracovanie dohodnutých zmien do zmlúv s partnermi.
- Vlastnými pozorovaniami v regiónoch identifikovať oblasti, kde nedostatok formálnych pravidiel spôsobuje nekvalitu, suboptimálny chod tímov, odchýlenie sa od noriem a štandardov ST, či má negatívny vplyv na motiváciu predajcov.
- Navrhnúť, popísať a štandardizovať procesy v týchto oblastiach, po konzultácii s manažmentom nastavovať a odkomunikovať jasné a transparentné pravidlá.
- Sledovať dodržiavanie nastavených procesov v praxi, vysvetľovať vedúcim tímov zmysel nastavených pravidiel a motivovať tímy k ich dodržiavaniu.
- Spracovávať eskalácie od SBO (reklamácie) či iných predajných kanálov, identifikovať vzorec problému, vyriešiť daný prípad a zároveň nastaviť pravidlá s cieľom predísť vzniku podobných problémov v budúcnosti.

Mzdové podmienky: Od 1.500 € brutto + individuálny bonus

Ponúkaný plat (základná mzda):
1 EUR
Termín nástupu do práce:
Dohodou
Druh pracovného pomeru:
hlavný

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa
Všeobecne požadované znalosti:
- Vysoká škola a min. rok praxe v obdobnej oblasti, alebo (alternatívne) SŠ obchodného alebo technického zamerania a 4 roky praxe.
- Analytické myslenie, chápanie prevádzkových ukazovateľov, identifikácia trendov a skutočností „medzi riadkami“.
- Mobilita výhodou: schopnosť navštevovať regionálne tímy po celom Slovensku (od Bratislavy až po Košice) + Vodičský preukaz typu B – odporúčané návštevy regiónov raz týždenne.
- Komunikatívnosť a argumentácia: Schopnosť vysvetliť komplikované systémy jednoduchým jazykom, ukázať zmysel existujúcich nástrojov pre koncových interných zákazníkov.
- Znalosť interného prostredia Telekomu výhodou.
- Vlastné nasadenie, drive a „hlad po úspechu“ tímu.
- Podporné nastavenie: Motivácia nie cez osobný úspech, ale cez úspech „interných zákazníkov“, resp. tímu.
- Skúsenosti v oblasti „hard“ riadenia výkonnosti.
- MS Excel: Úroveň expert (funkcia vlookup a kontingenčné tabuľky sú základ), schopnosť graficky znázorňovať prevádzkové KPIs (grafy, podmienené formátovanie), MS PowerPoint: Minimálne bežná znalosť.


Vodičský preukaz:
Skupina: B