Vychovávateľ/profesionálny rodič

26.07.2019 Centrum pre deti a rodiny Šarišské Michaľany
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Prešovský kraj
okres Sabinov
Šarišské Michaľany
ul. Kpt. Nálepku 45
08222

okres Sabinov
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo; Vychovávateľka
Ponúkaný plat (základná mzda): 810 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

príspevok na stravu od zamestnávateľa

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
810,50 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
13. 2. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
13. 2. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 5

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a športSociálne služby

Náplň (druh) práce
Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - vychovávateľom v zariadení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, zabezpečenie starostlivosti o dieťa, ktoré je umiestnené v profesionálnej náhradnej rodine počas dovolenky, práceneschopnosti, rôznych aktivít profesionálneho náhradného rodiča/rodičov (napr. pracovná porada, vzdelávanie, supervízia, zabezpečenie odľahčovacej služby pre profesionálneho náhradného rodiča). V prípade, že vychovávateľ nebude využiteľný pre profesionálneho rodiča, bude pracovať na samostatnej skupine ako vychovávateľ.

Ponúkané výhody
príspevok na stravu od zamestnávateľa


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

príspevok na stravu od zamestnávateľa


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Počítače:
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Microsoft PowerPoint - pokročilá
  • Microsoft Word - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady:
Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady vychovávateľa v zariadení SPODaSK:
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., časť XIII alebo časť XIV,
- ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., časť XIII alebo časť XIV,
- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., časť XIII alebo časť XIV,
- absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z., § 52,
- psychická spôsobilosť v zmysle novely Zákona č. 305/2005 Z.z., § 58

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušnej legislatívy najmä:
- Dohovor o právach dieťaťa,
- zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o rodine č.36/2005

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu vychovávateľ/profesionálny rodič (zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme):
a) Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením čísla informácie o voľnom pracovnom mieste,
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) kópia certifikátu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
c) profesijný štruktúrovaný životopis,
d) písomné čestné vyhlásenie opravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až e),
e) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
f) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.