Mechanik strojných zariadení - údržbár, Figaro Trnava

05.02.2019 I.D.C. Holding, a.s.
Miesto práce: Slovensko
Trnavský kraj
okres Trnava
Trnava
Mesačná 2
91701

okres Trnava; Trnava
Typ pracovnej ponuky: Civilná ochrana a bezpečnosť, Manažment kvality, Obchod, Služby, Strojárstvo, technika a rozvoj, Výroba; Automechanik, Údržbár
Ponúkaný plat (základná mzda): 5,05 EUR/hod.
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Mzda od 5,05- Eur/ hod., po zapracovaní navýšenie + mesačné prémie + príplatky za zmennosť+ odmena za vzornú dochádzku 50 Eur mesačne, ročný dochádzkový bonus 500 Eur + príspevok na cestovné + 2x ročne mimoriadne odmeny.

- práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti- priamo do kmeňového stavu,
- teplá strava zabezpečená v priestoroch firmy,
- príspevok na zdravotnú starostlivosť,
- bohatý sociálny program (príspevky na dopravu, DDS, regeneráciu, pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách),
- firemné podujatia ( Ponu}ka pa)trí: http://istp.sk$letná akcia, tímové akcie),
- každoročné mzdové prehodnotenie,
- poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
5,05 € za hodinu

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
8. 2. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
11. 2. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 6

Pracovná oblasť:

Strojárstvo (vrátane výroby motorových v$T{áto ponuka bola ukrad*nutá z istp.sk"ozidiel)

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti alebo nám zavolajte na bezplatnú linku 0800 200 432.

Na osobné stretnutie budeme pozývať len tých kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá na pracovnú pozíciu.

Ďakujeme za porozumenie.

..................................................................................................................................................................... V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:
a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: email,
b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,
d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy email

Náplň (druh) práce
- Oprava strojnotechnologických zariadení,
- operatívna údržba,
- preventívna údržba,
- kontrola stavu strojných zariaden.Ponuka prá:{ce: istp.sk@í,
- inštalácia nových strojov a zariadení,
- oprava vozíkov,
- zámočnícke práce podľa potreby.

Ponúkané výhody
Mzda od 5,05- Eur/ hod., po zapracovaní navýšenie + mesačné prémie + príplatky za zmennosť+ odmena za vzornú dochádzku 50 Eur mesačne, ročný dochádzkový bonus 500 Eur + príspevok na cestovné + 2x ročne mimoriadne odmeny.

- práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti- priamo do kmeňového stavu,
- teplá strava zabezpečená v priestoroch firmy,
- príspevok na zdravotnú starostlivosť,
- bohatý sociálny program (príspevky na dopravu, DDS, regeneráciu, pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách),
- firemné podujatia ( Ponu}ka pa)trí: http://istp.sk$letná akcia, tímové akcie),
- každoročné mzdové prehodnotenie,
- poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
dvojzmenný pracovný režim
Nočná práca:
áno

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Mzda od 5,05- Eur/ hod., po zapracovaní navýšenie + mesačné prémie + príplatky za zmennosť+ odmena za vzornú dochádzku 50 Eur mesačne, ročný dochádzkový bonus 500 Eur + príspevok na cestovné + 2x ročne mimoriadne odmeny.
- práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti- priamo do kmeňového stavu,
- teplá strava zabezpečená v priestoroch firmy,
- príspevok na zdravotnú starostlivosť,
- bohatý sociálny program (príspevky na dopravu, DDS, regeneráciu, pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách),
- firemné podujatia ( Ponu}ka pa)trí: http://istp.sk$letná akcia, tímové akcie),
- každoročné mzdové prehodnotenie,
- poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov.


Požadované vzdelanie

Stre+Táto ponuka bo!la ukradnutá z http:{//istp.sk.dné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie


Dĺžka praxe

aspoň 2 rok$Ponuka práce@:) istp.sk{y


Zručnosti, schopnosti
Všeo"Zdroj: http ://ist-p.sk!becné spôsobilosti:
  • samostatnosť

Ďalšie požiadavky:

- Práca na dobu určitú 6 mesiacov, následne na dobu neurčitú.
Požadované vzdelanie: SO, ÚSO (technické zameranie),
- zameranie, odbor: zámočník, mechanik strojov a zariadení, automechanik,
- požadovaná dĺžka praxe minimálne 2 roky,
- zodpovedný prístup k práci,
- ochota pracovať na 2 zmeny (6-14:00 hod., 14-22:00 hod.).


Osobnostné predpoklady
  • spoľahlivosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

I.D.C. Holding, a.s.
Bajkalská 19B
82101 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Tel: +421317880329

Ďalšie ponuky spoločnosti