Referent na oddelenie daní a poplatkov

14.07.2019 Mesto Banská Bystrica
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce:
Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Banská Bystrica, Československej armády 26, 97401

okres Banská Bystrica; Banská Bystrica
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Ekonomika, financie, účtovníctvo, Výroba; Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 3. 2019
Druh pracovného pomeru: hlavný

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
Príspevok na DDS.
Týždenný pracovný čas 37,5h.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 3. 2019

Dátum pridania ponuky:
4. 2. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
5. 2. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:
pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:
Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:
Spôsob sprostredkovania vhodných zamestnancov nasledovnou formou:Osobný pohovor

Náplň (druh) práce
- vybavovanie ucelenej odbornej agendy pri správe daní a poplatkov za komunálny odpad fyzických osôb a s tým súvisiace pracovné činnosti,
- rozhodovanie o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkoch daňových subjektov v zmysle príslušných právnych predpisov a zabezpečovanie daňových nedoplatkov.

Ponúkané výhody
Dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
Príspevok na DDS.
Týždenný pracovný čas 37,5h.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
pružný pracovný čas

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
Príspevok na DDS.
Týždenný pracovný čas 37,5h.


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Ekonomické vedy


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Požadovaná prax:
- prax v ekonomickej a daňovej oblasti výhodou
Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
- znalosť daňového poriadku,
- práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
- samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, zmysel pre tímovú prácu, schopnosť rýchlej orientácie v problematike, tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita, príjemné vystupovanie a vysoké pracovné nasadenie.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk – zamestnanie v samospráve).
Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.
Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.
Predpokladaný termín nástupu: 01.03. 2019
Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 15.02.2019 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu:

Mestský úrad Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Babeta Ilčíková
Telefón: 048/4330 124
e-mail: email,