Zvolená ponuka práce už nie je na serveri aktívna.

Manažér pre kultlúrno - osvetovú činnosť (klasická hudba...)

25.06.2019 Kultúrne centrum Abova

Zvolená ponuka práce už nie je na serveri aktívna.