Vychovávateľ

06.07.2019 Centrum pre deti a rodiny Semeteš
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce:
Slovensko, Trenčiansky kraj, okres Trenčín, Trenčín, Horné Orechové 380, 91101

okres Trenčín; Trenčín
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo; Vychovávateľka
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 Z. z. Vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v detskom domove so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva, počas realizácie výchovného opatrenia v DeD, na základe plánu práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s UPSVaR.

Informácie pre uchádzača:
Práca na zmeny:
nepretržitý pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Pedagogické vedy
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Pedagogické vedy
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika


Dĺžka praxe

aspoň 3 roky


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • osobnostný rozvoj
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • rozhodovanie
 • tímová práca
 • tvorivosť (kreativita)

Počítače:
 • Internet - pokročilá
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Kvalifikačným predpokladom na výkon pedagogickej činnosti je získanie profesijných kompetencií pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, v ktorých sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací program pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením, absolvovaním príslušného študijného programu študijného odboru špeciálna pedagogika pre pedagogických zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním alebo absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu pomaturitného kvalifikačného štúdia v oblasti špeciálnej pedagogiky pre pedagogických zamestnancov s vyšším odborným vzdelaním alebo úplným stredným odborným vzdelaním. (Zákon 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Kvalifikačné predpoklady a odborné predpoklady v zmysle Vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z.z. časť XIV. - ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa, VŠ vzdelanie I. stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie.


Osobnostné predpoklady
 • asertivita
 • empatia
 • komunikatívnosť
 • praktické myslenie
 • sebaovládanie
 • trpezlivosť