Vedúci útvaru primátora

13.12.2018 Mesto Brezno
Miesto práce: Mesto Brezno
Nám. gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno

Brezno
Typ pracovnej ponuky: Office manažér
Ponúkaný plat (základná mzda): 1100 EUR
Termín nástupu do práce: od 15.1.2019
Druh pracovného pomeru: hlavný
Termín ukončenia výberového konania: 14.12.2018

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

- riadi a zodpovedá za prácu útvaru primátora
- riadi, kontroluje a hodnotí prácu zamestnancov útvaru primátora, ako aj plnenie úloh
- tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov k verejnosti

Informácie pre uchádzača:

doklady potrebné priložiť k žiadosti o zaradenie do výberového konania:
1, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
2, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
3, potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce vedúceho útvaru primátora
4, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
5, štruktúrovaný profesijný životopis

Vyššie uvedené doklady je uchádzač povinný predložiť spolu so žiadosťou o účasť na výberovom konaní a tel. kontaktom na seba v termíne do 14.12.2018 do podateľne Mestského úradu Brezno alebo poštou na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno s označením "VÝBEROVÉ KONANIE ÚTVAR PRIMÁTORA - NEOTVÁRAŤ"

V prípade tohto výberového konania nie je možné zaslať žiadosť s dokladmi faxom alebo e-mailom.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: Anglický jazyk (expert - C2)
Vhodné pre absolventov: Nie

Informácie o spoločnosti

Charakteristika spoločnosti:

Výkon samosprávnych úloh uložených zákonmi a výkon úloh prenesených na samosprávu zo štátu.

Oblasť pôsobenia:

Verejná správa

Adresa:

Mesto Brezno
Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1
Brezno
Slovenská republika

Kontaktné údaje:

Ing. Monika Auxtová
Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, Brezno, 97701, Slovenská republika
Tel: 0486306223

Ďalšie ponuky spoločnosti