Vedúci/ vedúca ekonomického oddelenia

30.10.2017 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Liptovský Mikuláš
okres Liptovský Mikuláš
Školská 4
03101

Liptovský Mikuláš
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Komplexné zabezpečenie prác na úseku rozpočtovania a financovania. Požadované kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II.st., znalosť zákonov č. 357/2015 Z.z., 431/2002 Z.z.; 278/1993 Z.z.; 552/2003 Z.z.; 553/2003 Z.z.; 523/2004 Z.z.; znalosť podvojného účtovníctva, výkazníctva a rozpočtovania; práca v systéme štátnej pokladnice- modul Manex, RIS, Konsolidačný balík, Majetok štátu, Záväzky; organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, manažérske schopnosti, bezúhonnosť, prax v oblasti verejnej správy je výhodou. Požadované doklady: Žiadosť o zaradenie do výberového konania, úradne overená fotokópia dokladu o VŠ vzdelaní II. st., profesionálny štruktúrovaný životopis, motivačný list, písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §11 Z. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom: "Výberové konanie- vedúci/vedúca ekonomického oddelenia" v lehote do 06.12.2017 do 12:00 hod. na adresu Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš. Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.12.2017 o 9:00 hod. v SMOPaJ, Školská 4, Lipt. Mikuláš.

Ponúkaný plat:
od 700 do 900 EUR
Termín nástupu do práce:
ihneď
Druh pracovného pomeru:
hlavný
Informácie pre uchádzača:


Pracovný čas: od 07:30 do 15:30
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Všeobecne požadované znalosti:
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňaDĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Počítače:
  • Microsoft PowerPoint - pokročilá
  • Microsoft Word - vysoká
  • Microsoft Excel - vysoká
  • Microsoft Outlook - vysoká

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 4, Liptovský Mikuláš, 03101
Tel: 044/5477216, tel.: 0908 965 77
 
Reaguj na ponuku