Obchodný zástupca pre západné Slovensko – priemyselné mazivá (JO-1709-361113_2)

02.01.2018 CPL Jobs

Position information

Place of work:
Bratislava
Žilina Region
Job description, position information:

Vaša náplň práce a zodpovednosti:

 • Komunikácia s klientmi v regione západného Slovenska - jedná sa primárne o B2B predaj
 • Prieskum trhu a aktívne vyhľadávanie perspektívnych klientov práve v tomto regióne
 • Samostatné organizovanie pracovných stretnutí
 • Vyjednávanie podmienok, dohliadanie na finalizáciu zákaziek
 • Udržiavanie priaznivých obchodných vzťahov s partnermi
 • Prezentácia spoločnosti na veľtrhoch a networkingových podujatiach
 • Reportovanie nadriadenému v ČR

 

Hľadáme práve vás ak:

 • Rozprávate plynule po anglicky
 • Máte už skúsenosti s predajom primárne v technickom odvetví, petrolejárstve
 • Skúsenosti z výroby vám pomôžu sa dostať na rovnakú vlnu so zákazníkom
 • Nevadí vám pracovať bez pevného pracovného miesta - spoločnosť nemá pevné kancelárske zázemie na Slovensku
 • Veľká miera samostatnosti bez potreby micromanagement zo strany vedenia
 • Vodičský preukaz

 

Od nás môžete čakať:

 • Prácu pre silnú značku, ktorá je dobre etablovaná na trhu
 • Auto, laptop, tablet, mobil aj na súkromné účely
 • Progresívne nastavený systém odmeňovania
 • Výuka cudzích jazykov
 • Odmena za dobré výsledky spoločnosti

 

 

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 180/300 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 180/300 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Salary offered:
By agreement
Starting date:
agreement (ASAP)
Contract type:
full-time

Requirements on employee

Language skills:
English (Intermediate)
Other skills:
Not specified

Company information

Company description:
CPL JOBS is an Irish recruitment company focused on permanent, temporary staffing and HR consultancy. We have a dedicated team of trained and experienced consultants who can offer you all personnel services according to your individual requirements. We operate in the IT, Telecom, Finance, Banking, Sales, Marketing, HR and Logistics sectors. Our clients are Blue Chip companies from IT, telecommunications, manufacturing, finance, and FMCG throughout the Czech and Slovak Republic.
Sphere of activity:
Consulting (e.g. personnel, financial, power consulting etc.)
Address:
CPL Jobs
Vysoká 14
Bratislava
Slovenská republika
Contact person:
Julia Cekovska
 
Send your CV