Sales representative v IT pre Slovensko (JO-1708-358568)

19.08.2017 CPL Jobs

Position information

Place of work:
Bratislava, Praha
Praha
Job description, position information:

Náš partner v nábore, spoločnosť pôsobiaca v oblasti sieťovej bezpečnosti, v tejto chvíli hľadá vhodného kandidáta na pozíciu Sales representative pre SR.

 

Medzi Vašu zodpovednosť bude patriť:

- vyhľadávanie nových pracovných príležitostí a uzatváranie zmlúv

- komunikácia s obchodnými partnermi

- spolupráca s ostatnými oddeleniami (marketing, technické odd.)

- každodenná práca s internou databázou

 

Čo od Vás vyžaduje spoločnosť:

- skúsenosť na obchodnej pozícii so zameraním na IT či ICT oblasť

- záujem o vyhľadávanie nových zákazníkov a príležitostí v určenej oblasti

- AJ na komunikatívnej úrovni

- MS Office na užívateľskej úrovni

- skúsenosť s prácou v CRM

- výborné prezentačné a komunikačné schopnosti

- vodičský preukaz typu B

 

Čo Vám spoločnosť ponúka:

- neformálne a priateľské prostredie start up spoločnosti

- obchodné školenie

- jazykové kurzy

- produktové školenia

- flexibilná pracovná doba

- zmluva na dobu neurčitú

- Automobil, notebook, iphone

 

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 180/300 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 180/300 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Salary offered:
By agreement
Starting date:
agreement (ASAP)
Contract type:
full-time

Requirements on employee

Language skills:
English (Intermediate)
Other skills:
Not specified

Company information

Company description:
CPL JOBS is an Irish recruitment company focused on permanent, temporary staffing and HR consultancy. We have a dedicated team of trained and experienced consultants who can offer you all personnel services according to your individual requirements. We operate in the IT, Telecom, Finance, Banking, Sales, Marketing, HR and Logistics sectors. Our clients are Blue Chip companies from IT, telecommunications, manufacturing, finance, and FMCG throughout the Czech and Slovak Republic.
Sphere of activity:
Consulting (e.g. personnel, financial, power consulting etc.)
Address:
CPL Jobs
Vysoká 14
Bratislava
Slovenská republika
Contact person:
Julia Cekovska
 
Send your CV