Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

HSE manager in production - LOZORNO (JO-1706-355227_4)

13.07.2018 CPL Jobs
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Place of work: Lozorno
Bratislava Region
Type of job offer: Public Safety and Security, Human Resources and Personnel Services; Electrician, HR Manager
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Starting date: agreement (ASAP)
Contract type: full-time

Position information

Job description, position information:

Become important part of HR team in production plant and deliver high standards of HSE

Responsibilities:

 • Revision and implementation of HSE standards across the company
 • Set up the standards in line with environmental friendly policies of the company
 • Plan and conduct regular trainingns for employees and management
 • Coordination of onboarding safety trainings for newcommers
 • Ensuring safety trainings for suppliers of the company on required level
 • Ensuring reporting and investigation of occupational injuries
 • Required documentation and communicationwith offices

 

Requirements:

 • Active English
 • 5+  years of experience in HSE
 • OHSAS 18001, BOZP/PO certification
 • Knowledge of labour code
 • Experience from production company
 • Effective communication, decision making and flexibiity
 • Multitasking

We offer:

 • Attractive salary package
 • Travel allowance
 • Flexible working time
 • Regular salary revision

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 180/300 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 180/300 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Other skills:

Not specified

Requirements on employee

Language skills: English (Intermediate - B2)
Suitable for graduates: No