Sociálny pracovník

16.01.2018 Komunita Kráľovnej pokoja

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Močenok
Radošina

Šaľa, Topoľčany
Typ pracovnej ponuky:
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
1. práca sociálneho pracovníka v zariadeniach sociálnych služieb Radošina alebo Močenok - sociálne poradenstvo, priama sociálna činnosť s klientmi, vypracovávanie individuálnych plánov, plánov sociálnej rehabilitácie, spolupráca s odborným tímom zariadenia, lekármi, rodinnými príslušníkmi klientov
2. v Močenku tiež práca sociálneho pracovníka detského domova v teréne s rodinami detí zverených do starostlivosti detského domova za účelom sanácie rodiny.
Upresnenie platových podmienok:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Iné výhody:
organizácia s dlhoročnou skúsenosťou (vznik v roku 1993),
rôznorodá činnosť (nie monotónna práca),
rast osobnosti a zručností (účasť na kurzoch a ďalšom vzdelávaní)
pekné prostredie zariadenia s veľkým areálom (7 ha park)
Termín nástupu do práce:
dohodou (ASAP)
Druh pracovného pomeru:
hlavný

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti:
neuvedené
Iné znalosti:
neuvedené
Všeobecne požadované znalosti:
terénny soc pracovník podmienka vodičský preukaz skupiny B

Informácie o spoločnosti

Charakteristika spoločnosti:
Poskytovanie sociálnych služieb a pomoci v Detskom domove Močenok, v Domove sociálnych služieb Močenok a DSS Radošina, v Zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby Močenok. Špecializovaná pomoc deťom, mladým dospelým - odchovancom detských domovov (výchova, poradenstvo, vzdelávanie, pracovné uplatnenie a pod.). Pomoc zdravotne postihnutým občanom - prednostne mladým dospelým s mentálnym postihom. Prevádzkovanie chránených dielní. Obnova národných kultúrnych pamiatok - kaštieľ Radošina, kaštieľ Močenok, záchrana Gaštanice Radošina z roku 1896. Poskytovanie rekreačných priestorov v Hrabičove s kapacitou 50 osôb. Poľnohospodárska činnosť - obrábanie pôdy - 30 ha, chov zvierat - kravy, ošípané, ovce.
Oblasť pôsobenia:
Iné služby
Adresa:
Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18
Radošina
Slovenská republika
Kontaktné údaje:
ThLic.PhDr.PaedDr. Branko Tupý, PhD.
Piešťanská 11/18, Radošina, 95605, Slovenská republika
 
Reaguj na ponuku