Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Integračný Developer do BB alebo BA (JO-1705-353518_4)

19.09.2017 CPL Jobs
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Position information

Place of work:
Job description, position information:

Zodpovednosti

Java Integračný Developer je zodpovedný za dizajn integračných riešení, a tiež vývoj rozsiahlych systémov a správu zdrojového kódu aplikácií, ktoré sú najmä z oblasti automatizácie procesov a integrácie. Úzko spolupracuje s realizačným tímom pri nasadení a testovaní vyvíjanej aplikácie a spolupodieľa sa na tvorbe technickej dokumentácie.

Požiadavky 

  • Jazykové znalosti: anglický jazyk B1
  • Znalosť Java / J2EE / OSGi / Spring / Maven
  • Vývoj pomocou agilných metód programovania – SCRUM
  • Programátorská práca v Java-Enteprise s použitím Open Source Frameworks je nevyhnutnou podmienkou
  • Výhodou je skúsenosť v oblasti objektovo-orientovaného programovania
  • Výhodou je vývoj integračných a procesných aplikácií.
  • Oceníme, ak máš aj základné znalosti z návrhu EIP, operačných systémov a middleware.
  • Java Integračný Developer musí byť predovšetkým konštruktívne uvažujúci a mimoriadne šikovný človek, ktorý vymyslí spôsob, ako prepojiť 2 rozdielne technologické svety. 
  • Lokalita- BA alebo BB

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 180/300 EUR nákupnú poukážku! Pre viac informácií ma môžete kontaktovať na email

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL. 

Salary offered:
By agreement
Starting date:
agreement (ASAP)
Contract type:
full-time

Requirements on employee

Language skills:
English (Intermediate)
Other skills:
Not specified