Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Technicko-investičný riaditeľ

15.07.2018 Start Services s.r.o. Agentúra je členom Asociácie personálnych agentúr Slovenska  
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Okres Vranov nad Topľou
Prešovský kraj; Vranov nad Topľou
Typ pracovnej ponuky:
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Pre nášho klienta, spoločnosť pôsobiacu v chemickom, drevárskom a energetickom priemysle, hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Technicko-investičný riaditeľ.

Náplň práce:
- riadenie rozvojovej činnosti
- vypracovanie a trvalá aktualizácia plánu investičnej výstavby a plánu nákupu investičných zariadení (HIM)
- proces investičnej výstavby v rámci SSBH
- riadenie činnosti spojené so skladovaním odpadu na skládke
- organizovanie riadenia realizácie stavieb, kolaudačné konanie stavieb
- zabezpečovanie spracovania predprojektovej a projektovej dokumentácie v zmysle stanoviska a spracovania rozvojových plánov
- vypracovanie návrhov rozvoja energetiky a spolupracuje pri návrhoch racionalizácie energetiky
- stanoviská a posudky k vyraďovaniu a likvidácii HIM
- sústreďuje ekonomické analýzy
- styk s orgánmi štátnej správy a samosprávy vo veciach majetku, ŽP, energetiky a investícií
- povinnosti investora vyplývajúce zo zákona č. 24/2006
- sumarizáciu negatívnych dopadov a finančné poplatky
- konečné stanoviská a posudky k nárokom fyzických a právnických osôb uplatňujúcich náhradu škody
- styk so zahraničnými partnermi
- zdroje pre realizáciu investícií
- spracovanie dokumentácie, spolupráca s navrhovateľom pri zabezpečení územného konania
- prerokovanie dokumentácie s orgánmi štátnej správy a vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
- spracovanie projektov stavieb, spoluprácu s navrhovateľom pri jeho spracovaní so súčasným prerokovaním
- výber dodávateľov, prípravu zmlúv s dodávateľmi
- výkon funkcie technického dozoru pri realizácii stavieb
- prepravu a colné vybavenie zahraničných dodávok strojov a zariadení
- preberanie, skladovanie a výdaj strojov a zariadení pre jednotlivé stavby
- prevedenie majetku získaného investičnou výstavbou do sústavy HIM
- dodávky investičných zariadení
- vedenie ekonomickej činnosti investičnej výstavby
- zodpovednosť za plnenie zadaných úloh a cieľov technického rozvoja
- schvaľovanie všetkých dokumentov zásadného významu, plánov a zmien a odchýlok od projektov v priebehu investičnej činnosti
- metodické riadenie technických zástupcov
- určovanie a vymedzovanie úloh v rámci svojho úseku
- stanovovanie spôsobov, podmienok a termínov zadaných úloh
- adaptačné programy nových pracovníkov úseku
- návrh limitov nákladov úseku, plánov tvorby a čerpania rezerv, plán opráv a údržby úseku

Upresnenie platových podmienok:
dohodou
Iné výhody:
- stabilná a perspektívna práca
- možnosť osobného rozvoja a sebarealizácie
- sociálne výhody, doplnkové dôchodkové sporenie
- finančné odmeny pri významných životných a pracovných jubileách
- služobný telefón
Termín nástupu do práce:
dohodou (ASAP)
Druh pracovného pomeru:
hlavný
Informácie pre uchádzača:
V prípade, že spĺňate dané požiadavky pošlite nám svoj životopis v slovenskom jazyku. Na pohovor budú pozvaní len vybraní kandidáti, ktorí budú spĺňať požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:
stredoškolské s maturitou
Všeobecne požadované znalosti:
Požadované vzdelanie:
- úplné stredoškolské/Vysokoškolské vzdelanie – technické zameranie/ prax min.5 rokov
- znalosť obchodného práva
- znalosť základných technických riešení a produktov
- znalosť trhu
Osobnostné požiadavky:
- komunikatívnosť
- schopnosť tímovej práce
- vysoké pracovné nasadenie