Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Mzdový účtovník/Personalista (JO-1704-352229_4)

24.09.2017 CPL Jobs
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Zodpovednosti: 

 • komplexné spracovanie a vedenie personálnej a mzdovej agendy v systéme SAP  
 • vedenie a zodpovednosť za aktuálnosť personálnej databázy zamestnancov v mzdovom systéme 
 • vykonávanie všetkých administratívnych činností súvisiacich so vznikom, zmenami a zánikom pracovnoprávnych vzťahov
 • spracovanie miezd, odvodov a dane z miezd a všetkých atribútov mzdy v stanovenom termíne 
 • uzávierkové práce spojené so spracovaním miezd 
 • spracovanie a zasielanie mesačných výkazov poistného, prehľadov na daň, ročných hlásení o dani z príjmu a štatistických výkazov
 • komunikácia so štátnymi inštitúciami a úradmi súvisiacimi s personálno-mzdovou agendou 
 • aktivity súvisiace s ročným zúčtovaním dane a zdravotného poistenia v súlade s platnou legislatívou
 • odborné konzultácie a poradenstvo pre zamestnancov v oblasti personálno-mzdovej agendy 
 • monitorovanie a pravidelne sledovanie legislatívnych zmien v oblasti personálno-mzdovej agendy a návrh ich implementácie  

Požiadavky:  
 • skúsenosti z personalistiky a komplexného spracovania miezd vrátane mzdovej uzávierky – minimálne 2 roky   
 • znalosť Zákonníka práce a legislatívy súvisiacej s personálnou a mzdovou agendou   
 • spracovávanie personálnej agendy a miezd v systéme SAP výhodou   
 • pokročilá znalosť anglického jazyka   

Nie ste vhodným kandidátom na túto poziciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 180/300 EUR nákupnú poukážku! Pre viac informácií ma kontaktujte na email

Benefity:

 • 13ty plat
 • ročný bonus
 • zaujímavý balíček benefitov
 • a iné

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL.

Ponúkaný plat:
dohodou
Termín nástupu do práce:
dohodou (ASAP)
Druh pracovného pomeru:
hlavný

Požiadavky na zamestnanca

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk (stredne pokročilý)
Iné znalosti:
neuvedené