Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Customer Support Administrator with German (JO-1608-337729m)

18.08.2017 CPL Jobs
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Position information

Place of work:
Job description, position information:

Responsibilities:

 • Contact with customers mostly via email and mail
 • Daily communication in English and German
 • Providing customers with correct and complete information
 • Keeping records of customer interactions and contacts
 • Researching required information using available resources
 • Communication and coordination with all team members, internal departments and local offices
 • Transcript/Translating of customer data to English and German


Requirements:

 • Advanced knowledge of both- German and English is a must
 • Strong communication and organisational skills (pleasant style)
 • Attention to detail

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 180/300 EUR shopping voucher! For more information contact me at email

Benefits:

 • Dynamic international environment   
 • Sport and team-building activities
 • Great opportunity to communicate in German and English
 • Great opportunity to start carrier in an international company (also suitable for graduates!)      
 • Additional holidays 

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov: 

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL. 

Salary offered:
By agreement
Starting date:
agreement (ASAP)
Contract type:
full-time

Requirements on employee

Language skills:
English (Intermediate)
German (Intermediate)
Other skills:
Not specified