Vychovávateľ/-ka, pomocný/-á vychovávateľ/-ka

05.07.2019 Komunita Kráľovnej pokoja
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Močenok alebo Šaľa
Radošina

Nitriansky kraj; okres Šaľa; Topoľčany
Typ pracovnej ponuky: Vychovávateľka
Ponúkaný plat (základná mzda): 600 - 900 EUR
plat môže dosiahnuť hodnotu 800-900 EUR, skladá sa z tarifného platu, ktorý sa zvyšuje o príplatok za odpracované roky u pedagogických zamestnancoch, príp. sa zamestnanec zaraďuje do vyššieho platového stupňa u nepedagogických zamestnancoch, a pripočítavajú sa príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, noci, vo sviatok, príp. sa udeľuje osobný príplatok v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poskytovanie 13. a 14. platu v zmysle zákonných podmienok Zákonníka práce.
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 3

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

vychovávateľ/-ka v centre pre deti a rodiny / detskom domove na samostatnej skupine - výchovno-vzdelávacia práca na samostatnej skupine Centra/detského domova v čase mimo vyučovania, individuálne plánovanie, odborná práca s dieťaťom, citové nasycovanie dieťaťa, vykonávanie spoločných úkonov s deťmi počas dňa, upratovanie, varenie, spoločné výlety a pod., rozvíjanie pracovných zručností dieťaťa podieľaním sa na spoločných prácach v domácnosti s prihliadnutím na vek dieťaťa, rozvoj estetického cítenia, kultúry detí a fyzickej zdatnosti, starostlivosť o hygienu a bezpečnosť detí, starostlivosť o dodržiavanie režimu dňa detí, vrátane odpočinku, dostatočného spánku, nácvik správnych návykov spoločenského správania detí, návykov potrebných pri osobnej hygiene, estetike, udržiavaní čistoty a poriadku v osobných veciach, v izbe, v spoločných priestoroch, aj v okolí zariadenia, rozvoj vôľových a morálnych vlastností dieťaťa, smerovanie jeho zmýšľania, cítenia a konania k najvyšším hodnotám, vychovávateľ učí deti všetkým domácim prácam, učí ich primerane veku pomáhať aj v priestoroch kuchyne a variť;

pomocný/-á vychovávateľ/-ka v centre/detskom domove na samostatnej skupine počas noci, ukladanie a zobúdzanie detí, dohľad počas noci, pranie, žehlenie, upratovanie na samostatnej skupine (10 detí)

pomocný/-á vychovávateľ/-ka v centre/detskom domove na samostatnej skupine počas dňa - príprava stravy, jedla, upratovanie a asistencia vychovávateľovi

Iné výhody:

organizácia s dlhoročnou skúsenosťou (vznik v roku 1993),
rôznorodá činnosť (nie monotónna práca),
rast osobnosti a zručností (účasť na kurzoch a ďalšom vzdelávaní),
stravovanie, rehabilitácia,
nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času zohľadňujúce potreby zamestnanca,
pracovná doba rozdelená na služby v týždni 8 hodín, počas víkendov 12 hodín,
v prípade pomocného vychovávateľa s nočnými službami práca každú druhú noc 12 hodín

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie: základné vzdelanie
Jazykové znalosti: Slovenský jazyk
Vhodné pre absolventov: Áno

Všeobecne požadované znalosti:

pre pomocného vychovávateľa je postačujúce aj základné vzdelanie,
pre vychovávateľa je potrebné pedagogické vzdelanie