Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Štátny radca - Právnik - Sekcia priamych podpôr

16.09.2017 Pôdohospodárska platobná agentúra
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Bratislava-Staré Mesto
okres Bratislava
Dobrovičova 12
81526

Bratislava
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Náplň práce, zodpovednosti a hlavné úlohy zamestnanca – štátneho radcu, 9. tarifná trieda:
• Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
• Koordinuje a zabezpečuje vybrané procesy súvisiace s administráciou a schvaľovaním žiadostí o priame platby financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a štátneho rozpočtu (ŠR) a postupy v zmysle zákona o správnom konaní zabezpečované jednotlivými útvarmi sekcie priamych podpôr.
• Koordinuje a zabezpečuje vybrané procesy súvisiace so zaradením do záväzku a spracovaním a schvaľovaním žiadostí o vybrané podpory na opatrenia v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV) financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a postupy v zmysle zákona o správnom konaní zabezpečované jednotlivými útvarmi sekcie priamych podpôr.
• Koordinuje a zabezpečuje správne a rozhodovacie procesy súvisiace s poskytovaním priamych platieb financovaných z EPZF a ŠR a podpôr na opatrenia PRV financovaných z EPFRV, pri vydávaní rozhodnutí a vedení rozhodovacieho a správneho procesu o nariadení povinnosti zmeniť druh pozemku na trvalý trávny porast, Zabezpečuje úlohy spojené s účasťou na rokovaniach pracovných skupín EK a pripravuje návrhy odborných stanovísk v oblasti priamych podpôr k materiálom EÚ.
• Koordinuje, zabezpečuje a vykonáva činnosti súvisiace so sledovaním a dodržiavaním vzťahov v rámci viacročných záväzkov alebo dlhodobých plnení, ich zmeny, ukončenia a prevody v prípade podpôr na opatrenia PRV.
• Navrhuje postupy a vylepšenia v rámci činnosti odboru.

Ponúkaný plat:
dohodou
Iné výhody:

V zmysle zákona o štátnej službe č. 400/2009 Z.z. platová trieda 9, výhody v zmysle platnej kolektívnej zmluvy na r. 2017.

Termín nástupu do práce:
ihneď
Druh pracovného pomeru:
hlavný
Informácie pre uchádzača:


Pracovný čas: od 7:00 do 15:00
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Všeobecne požadované znalosti:
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právoDĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • tímová práca
  • samostatnosť

Cudzie jazyky:
  • anglický - vysoká: C1 a C2

Počítače:
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Microsoft Outlook - pokročilá

Osobnostné predpoklady
  • cieľavedomosť
  • spoľahlivosť
  • komunikatívnosť