Informácie o pracovnom mieste

2634006 - Školský psychológ

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.
Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 27.6.2024 do 11.30 hod. Viac informácií na www.humenne.sk

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Zmennosť: jednozmenná

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 240 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - 77 Psychologické vedy

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Ďalšie požiadavkyBezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, znalosť práce s PC, ochota spolupracovať s pedagogickým zborom a s rodičmi žiakov, schopnosť komunikácie so žiakmi so špeciálnymi potrebami.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné

Pozícia / odvetvie: Psychológ
Dátum zverejnenia: 03.06.2024

Iné možnosti práce