Odborný referent/ka na úseku život. prostredia, stav. poriadku a územ. plánovania

Informácie o pracovnom mieste

4419999 - Iný pomocný administratívny pracovník inde neuvedený

Pracovná oblasť: Personalistika, administratíva a služby zákazníkom

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: 1. plní všetky úlohy súvisiace s ochranou životného prostredia v obci:
- vypracováva návrhy všeobecne záväzných nariadení pre ochranu životného prostredia a sleduje ich dodržiavanie
- vypracováva návrhy všeobecne záväzných nariadení na úseku odpadového hospodárstva a sleduje ich dodržiavanie
- pripravuje rozhodnutia starostu obce na úseku životného prostredia, ochrany verejnej zelene, výrubu stromov
2. plní všetky úlohy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania
- spracováva podania občanov a organizácií k územným a stavebným konaniam po stránke vecnej a formálnej
- zabezpečuje styk so spoločným úradom
- spracováva podania občanov a organizácií k drobným stavbám, stavebným úpravám, terénnym úpravám, k informačným, reklamným a propagačným zariadeniam
- vypracováva povolenie drobných stavieb, stavebných úprav, terénnych úprav, informačných, reklamných a propagačných zariadení, zvláštnych užívaní miestnych komunikácií
- zabezpečuje agendu podľa zákona o verejnom obstarávaní
- pripravuje podklady pre zasadnutia obecnej rady a obecného zastupiteľstva, zúčastňuje sa zasadnutí, vyhotovuje zápisnice
- spolupracuje s osobou zabezpečujúcou agendu CO
- pripravuje rozhodnutia starostu obce na úseku občianskeho spolunažívania
- vykonáva práce podľa pokynov starostu obce.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 37.5

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Ďalšie požiadavky: Ďalšie kritériá a požiadavky: 1. prax v danej oblasti min. 2 roky 2. prax v oblasti územného plánovania, orientácia v katastri nehnuteľností, geografických informačných systémov a verejnej správy vítaná 3. aktívna práca s PC (ovládanie MS OFFICE - WORD, EXCEL) 4. vysoké pracovné nasadenie 5. flexibilita, kreativita 6. vodičské oprávnenie skupiny B 7. bezúhonnosť, spoľahlivosť, záujem o rozvoj odborných vedomostí 8. organizačné a komunikačné schopnosti

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Pravenec

Pozícia / odvetvie: Administratíva / Administratívny pracovník / Odborný referent / Referent
Dátum zverejnenia: 02.06.2024

Iné možnosti práce