vychovávateľ/ka v ŠKD v ZŠ s VJM

Informácie o pracovnom mieste

2359005 - Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre osoby so špeciálnymi potrebami)

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: vychovávateľ/ka v ŠKD v ZŠ s VJM Veľké Dravce
Požadované: Vzdelanie podľa zákona 138/2019 o pedag. a odborných zamestnancoch, žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, súhlas so sprac. os. údajov, doklad o dosiahnutom vzdelaní, ČV o bezúhonnosti, doklad o štátnej skúške

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 10

Počet hodín za týždeň: 23.0

Zmennosť: jednozmenná

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 358/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.

Druh voľnej pracovnej pozície: Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: maďarský vysoká – vysoká C1 a C2
anglický stredná - pokročilá B1 a B2

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint - pokročilá

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi)
tvorivosť (kreativita)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Osobnostné predpoklady: spoľahlivosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
empatia

Ďalšie požiadavkyZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Je potrebná aspoň maturita z maďarského jazyka. Termín pohovoru je 14.08.2024 o 09:50 hod v budove ZŠ s VJM Veľké Dravce 220

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Veľké Dravce

Pozícia / odvetvie: Učiteľ 1.stupňa ZŠ / Vychovávateľka
Dátum zverejnenia: 29.05.2024

Iné možnosti práce