Informácie o pracovnom mieste

2111999 - Fyzik a astronóm inde neuvedený2263001 - Verejný zdravotník bez špecializácie2113999 - Chemik inde neuvedený (okrem chemického inžinierstva)

Pracovná oblasť: Zdravotníctvo

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: - Výkon štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia - výkon cielených inšpekcií na mieste v zmysle zákona o radiačnej ochrane č. 87/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov
- Zabezpečovanie činnosti štátnej správy a štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany v rámci Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského kraja.
- Samostatné odborné spracúvanie návrhov rozhodnutí a vykonávanie kontroly, samostatné vykonávanie štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany, odber vzoriek, hodnotenie rizík vplývajúcich na zdravie ľudí, príprava podkladov k opatreniam na ochranu a podporu verejného zdravia v súlade s platnou legislatívou v oblasti radiačnej ochrany.
- Uplatňovanie zákona o správnom konaní, zákona o priestupkovom konaní, nových právnych predpisov v plnom rozsahu, spracovanie údajov a zadávanie údajov do informačných systémov a programov súvisiacich s odbornou problematikou.
- Ostatné činnosti, ktoré súvisia so zaradením štátneho zamestnanca v organizačnej štruktúre služobného úradu.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 33.5

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Absolventa

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 358/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.

Druh voľnej pracovnej pozície: Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto

Ponúkané výhody: - Stabilná práca s možnosťou ďalšieho rastu a vzdelávania (workshopy, zahraničné stáže)
- Flexibilná pracovná doba
- Skrátený týždenný pracovný čas 33,5 hod.
- Týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- Zamestnanecký príspevok na rekreáciu
- Nárok na študijné voľno
- Finančný príspevok na stravu aj počas dovolenky
- Nástupný plat v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po zapracovaní možnosť priznania osobného príplatku, výška závisí od miery zapracovania a pracovných skúseností


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - verejné zdravotníctvo
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - chémia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - fyzika

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
samostatnosť

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
spoľahlivosť

Ďalšie požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijných odboroch: fyzika, učiteľstvo fyziky, chémia, verejné zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo

Požiadavky na zamestnanca

  • Vhodné pre absolventov:
    Áno

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Pozícia / odvetvie: Zdravotníctvo a farmácia / Chemik / Odborný radca / Radca
Dátum zverejnenia: 25.05.2024

Iné možnosti práce