Inštruktor sociálnej rehabilitácie, ergoterapeut

Informácie o pracovnom mieste

2635017 - Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Pracovná oblasť: Sociálne služby

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Práca s prijímateľmi sociálnych služieb - voľnočasové aktivity, riešenie problémových situácií, vypracovávanie individuálnych plánov, interdisciplinárna spolupráca, pomoc pri sebaobslužných činnostiach prijímateľov sociálnych služieb, administratíva v rámci adaptačného procesu dokumentácie pss, návrh a realizácia foriem postupov a metód sociálnej práce, práca s informačným systémom CYGNUS, rozvoj pracovných zručností pss.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 37.5

Pracovný čas: 08:00 - 16:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Absolventa

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Internet - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
prezentovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)

Osobnostné predpoklady: asertivita
empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pamäť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
predstavivosť
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita

Ďalšie požiadavkyDÔLEŽITÉ!!!: Nutný certifikát na výkon inštruktora sociálnej rehabilitácie, alebo skončené VŠ štúdium 1. stupňa v študijnom programe: Sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, Sociálna pedagogika, Špeciálna pedagogika, Liečebná pedagogika, Andragogika

Požiadavky na zamestnanca

  • Vhodné pre absolventov:
    Áno

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky

Pozícia / odvetvie: Služby / Sociálne služby / Fyzioterapeut / Sociálny pracovník
Dátum zverejnenia: 10.07.2024

Iné možnosti práce