Administrátor projektov

Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Informácie o pracovnom mieste

Zamestnanec zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP, resp. zmluvou o NFP, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi SO súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ.

Informácie pre uchádzača:

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • prax v oblasti projektového riadenia min. 2 roky,
 • ovládanie práce s PC – MS Office 365, Internet.
 • znalosť anglického jazyka – mierne pokročilý

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu reagujte na zverejnený inzerát, alebo nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do na adresu:

Košický samosprávny kraj

Právne a personálne oddelenie

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

do 19.06.2024

Všeobecne požadované znalosti:

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požiadavky na zamestnanca

 • Minimálne požadované vzdelanie:
  vysokoškolské II. stupňa
 • Jazykové znalosti:
  Anglický jazyk (mierne pokročilý - B1)