Učiteľ/ka matematiky a technická výchova

Informácie o pracovnom mieste

2341002 - Učiteľ základnej školy

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Učiteľ matematiky a technická výchova na základnej škole.
Žiadosti zasielajte na adresu školy v zalepenej obálke označenej heslom:
VÝBEROVÉ KONANIE - UČITEĽ - APROBÁCIA MATEMATIKA+ TECHNICKÁ VÝCHOVA - NEOTVÁRAŤ
Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné
alebo na e-mailovú adresu: email

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 10

Zmennosť: jednozmenná

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - 78 Učiteľstvo predmetov v kombináciách

Prax: bez požiadavky na odbornú prax

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Ďalšie požiadavky: Aprobácia matematika a technická výchova

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné

Pozícia / odvetvie: Učiteľ na strednej škole
Dátum zverejnenia: 06.07.2024

Iné možnosti práce