custom-banner

Špecialista kyberbezpečnosti pre riadenie súladu - junior

Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

 • Miesto práce:
  Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 • Ponúkaný plat (základná mzda):
  1700 EUR
  od 1700 EUR/mesiac , konečná mzda záleží od nadobudnutých skúseností a vedomostí.
  Zobraziť viac
 • Druh pracovného pomeru:
 • Termín nástupu do práce:
  dohodou (ASAP)

Informácie o pracovnom mieste

- Riadenie dodržiavanie súladu s normami, právnymi a regulačnými rámcami súvisiacimi s kybernetickou bezpečnosťou na základe stratégie organizácie a na základe zákonných požiadaviek.
- Dohliadanie a zabezpečovanie súladu s právnymi, regulačnými rámcami a politikami týkajúcimi sa kybernetickej bezpečnosti a údajov v súlade so stratégiou organizácie a so zákonnými požiadavkami.
- Poskytovanie poradenstvo ohľadom právnych aspektov pri vývoji procesov riadenia kybernetickej bezpečnosti organizácie a odporúčaných nápravných stratégií / riešení na zabezpečenie súladu.
- Pravidelné preskúmavanie stavu kybernetickej a informačnej bezpečnosti organizácie.
- Poskytovanie súčinnosti internému a externému auditu informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
- Budovanie bezpečnostného povedomia pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti v organizácii.

Benefity a ďalšie výhody:

​• Poskytujeme 1 týždeň dovolenky navyše.
​• Na oddych môže zamestnanec a jeho rodinní príslušníci využívať naše doškoľovacie a rekreačné zariadenia v Pavčinej Lehote, alebo na Starých Horách.
​• U nás je 7,5 hodinový pracovný úväzok, pričom poskytujeme pružný pracovný čas.
​• Byť chorý nie je nikomu príjemné. Svojim zamestnancom poskytujeme už od prvého dňa „péenky“, zvýšenú náhradu príjmu, ktorá je vo výške 70% denného vymeriavacieho základu.
​• Pri zjavnom ochorení môžete využiť 2 dni voľna navyše.
​• Obed z domu, alebo menučko? Zamestnancom prispievame na stravovanie takmer 75% z celkovej výšky stravovacej poukážky 6 €.
​• Do III. piliera prispievame 3% až 6%, podľa dĺžky pracovného pomeru.
​• Vážime si solidárnosť, a preto každému darcovi krvi ktorý získa niektorú z Jánskeho plakiet, poskytujeme finančnú odmenu vo výške od 70€ do 350€.
​• Ak sa zamestnanec ocitne vo finančnej tiesni, nemusí chodiť do banky, či iných finančných inštitúcií, ale môže požiadať o nenávratnú finančnú výpomoc, alebo návratnú bezúročnú pôžičku za zvýhodnených podmienok priamo Sociálnu poisťovňu.
​• Byť verný a spoľahlivý sa oplatí. Každý zamestnanec pri pracovnom, alebo životnom výročí získa peňažnú odmenu.​

Informácie pre uchádzača:

O výsledku výberového konania budeme kontaktovať každého uchádzača.

Všeobecne požadované znalosti:

- procesy, systémy a zásady riadenia KaIB - Pokročilý,
- princípy zálohovania a obnovy dát - Pokročilý,
- Security+ - Mierne pokročilý,
- GDPR, GCCC - Mierne pokročilý,
- CISSP, CIPM, CIPT - Mierne pokročilý,

Najmenej 3 ročná prax v oblasti IT služieb, riadenia informačnej bezpečnosti, riadenia rizík, alebo architektúry IT.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

Úplné stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné,
- najmenej 3 roky praxe v oblasti informačných technológií
z toho najmenej 1 rok praxe v oblasti IT služieb, riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, riadenia rizík KaIB, alebo architektúry IT

Vysokoškolské I. stupňa :
-najmenej 2 roky praxe v oblasti informačných technológií
z toho najmenej 1 rok praxe v oblasti IT služieb, riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, riadenia rizík KaIB, alebo architektúry IT
znalosť procesov, systémov a zásad tvorby, riadenia a posudzovania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, bezpečnostných politík, dokumentácií a interných noriem pre KaIB
-schopnosť prijímať rozhodnutia
-schopnosť myslieť a konať v súvislostiach
-analytické myslenie
-prezentačná zručnosť, tvorba učebných plánov, výuky jednotlivcov a skupín
metodické usmerňovanie správcov, gestorov IKT, vlastníkov procesov, aktív, vedúcich zamestnancov a ďalších zodpovedných zamestnancov vo vzťahu k bezpečnostným cieľom organizácie
-schopnosť podporovať procesy vzdelávania a odovzdávania znalostí
-schopnosť organizovania a plánovania práce
-strategické a koncepčné myslenie
-znalosť, orientácia v právnych predpisoch, požiadavkách na súlad a technických normách vzťahujúcich sa na kybernetickú a informačnú bezpečnosť, minimálne:
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie predpisy.
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška ÚPVII č. 179/2020 Z. z, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.
Vyhláška NBÚ č. 492/2022 Z. z. ktorou sa ustanovujú znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti
znalosť, orientácia v oblasti štandardov a procesov riadenia rizík v dodávateľskom reťazci

Požiadavky na zamestnanca

 • Minimálne požadované vzdelanie:
  stredoškolské s maturitou
 • Jazykové znalosti:
  Anglický jazyk (mierne pokročilý - B1)

Znalosti:

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word