Štátny radca- vyšší súdny úradník - koordinátor

Informácie o pracovnom mieste

2619009 - Vyšší súdny úradník

Pracovná oblasť: Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti. Vykonávanie úkonov súdu podľa zákona č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch, a iných všeobecne záväzných predpisov a podľa platného rozvrhu práce.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 17

Počet hodín za týždeň: 40.0

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 257,5 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto

Ponúkané výhody: 4 dni sick day, 5 dní dovolenka nad rámec zákonnej úpravy, možnosť ďalšieho vzdelávania, príspevok na stravovanie, príspevok na dopravu, príspevok na rekreáciu, nárok absolvovať justičnú skúšku po 3 rokoch trvania št.pomeru a dosiahnutí 30 rokov, príjemné pracovné prostredie.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - právo

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Ďalšie požiadavky: požadované doklady: písomná žiadosť o zaradenie do VK, životopis, kópia diplomu, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR, vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, o bezúhonnosti, o pravdivosti všetkých údajov.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Okresný súd Malacky

Pozícia / odvetvie: Právo a legislatíva / Koordinátor / Radca / Štátny radca / Sudca
Dátum zverejnenia: 04.07.2024

Iné možnosti práce