Vychovávateľ/ka - VK 15/2024

Informácie o pracovnom mieste

2359005 - Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre osoby so špeciálnymi potrebami)

Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport

Počet voľných miest: 3

Náplň práce: Poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 900 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť

Osobnostné predpoklady: empatia
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť

Ďalšie požiadavky: Skúsenosti s práce s rodinou a výchovou detí vítané, zvlášť skúsenosti s výchovou detí zo znevýhodneného prostredia, chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia, zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči záťaži a stresu, bezúhonnosť, empatia, spoľahlivosť, zdravotná spôsobilosť, asertivita, profesionálny prístup. Obsah pracovnej činnosti: - uplatňovanie legislatívou daných kompetencií, - napĺňanie potrieb dieťaťa poskytovaním starostlivosti, - participácia na plnení úloh vyplývajúcich z plánov sociálnej práce, z plánov výchovnej práce s dieťaťom, a ďalších plánovaných úlohách práce s dieťaťom, rodinou, - realizovanie priamej práce s cieľovými skupinami zariadenia, spolupráca so subjektami štátnej správy, samosprávou, neziskovými organizáciami, školami, školskými zariadeniami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími zainteresovanými subjektami, - plnenie úloh multidisciplinárnych tímoch a spolupráca s odborníkmi z rôznych profesií.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Istebné

Pozícia / odvetvie: Vzdelávanie a školstvo / Vychovávateľka
Dátum zverejnenia: 01.07.2024

Iné možnosti práce