Pedagogický asistent/ka v Materskej škole Strečnianska 2

Informácie o pracovnom mieste

2359001 - Pedagogický asistent

Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: s vašou vysnívanou prácou so super kolegami z našich materských škôl budete spokojný/á,
ak na čo najviac z otázok nižšie odpoviete ÁNO
- Baví vás práca s deťmi a viete ich naučiť potrebné veci do života hravou formou?
- Máte skúsenosti s prácou s deťmi, ich vzdelávaním a kreatívne nápady na aktivity pre ne?
- Dokážete pomôcť deťom s rôznymi špecifikami pri jeho vzdelávaní?
- Viete deti zaujať tak, aby sa škôlka stala ich druhým domovom?
- Ústretovosť, príjemné vystupovanie a praktickosť sú súčasťou vášho bežného fungovania?
činnosti, ktorými vás budeme u nás v Petržalke zamestnávať
- bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
- uľahčovanie adaptácie dieťaťa na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú z jeho znevýhodnenia,
- spoluorganizovanie činnosti dieťaťa počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa,
- vykonávanie pedagogického dozoru počas neprítomnosti učiteľa a prestojov vo výchovno-vzdelávacom procese
- pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.
- voľno časové aktivity organizované školou
- komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa
- oboznamovanie sa s rodinným prostredím dieťaťa
váš bežný pracovný deň u nás v Petržalke si môžete predstaviť aj takto
Pracovať budete zväčša priamo v priestoroch niektorej z našich petržalských materských škôlok. Spolu s ostatnými kolegami budete napomáhať pri učení deti v rámci ich predprimárneho vzdelávania, ktoré vašu pomoc budú potrebovať. Budete sa podieľať na utváraní podmienok nevyhnutných na prekonávanie jazykových, zdravotných a sociálnych bariér dieťaťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Počas pracovných dní budete najmä komunikovať s vašimi zverencami a rodičmi detí. Čaká vás teda skvelý pocit, že svojou trochou prispievate k vzdelávaniu a rozvoju najmenších obyvateľov Petržalky.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 938 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: uvádzaný je plat, ktorý je v rozmedzí od 938 EUR do 1075 EUR/ v závislosti od kvalifikačných predpokladov, odbornej praxe a ďalších príplatkov ako to určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z. boli ustanovené zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výhody a benefity spojené s vašou novou prácou pre Petržalku
- 45 dní dovolenky
- možnosť využívania MultiSport karty
- práca v stabilnom prostredí verejnej správy
- príspevok do 3. piliera dôchodkového sporenia (po 1 roku)
- stravné lístky s príspevkom zamestnávateľa a zo sociálneho fondu
- potrebné školenia a kurzy
- náborový príspevok 1000 Eur
- možnosť stravovania priamo vo vašej materskej škole
- a ďalšie benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe či kolektívnej zmluvyZdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Ďalšie požiadavky: Do nášho tímu hľadáme takpovediac sprievodcov detí. Náš nový kolega alebo kolegyňa by mal/a mať prax a skúsenosť s prácou s deťmi, ktoré ich pomoc potrebujú. Zároveň aspoň úplné stredoškolské vzdelanie ideálne stredná pedagogická škola prípadne vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa so zameraním na predprimárne vzdelávanie. V prípade ostatných členov podporného tímu potrebné odborné vzdelanie na danú pracovnú pozíciu. Bez komplikácií by mal/a zvládať aj prácu s nástrojmi balíka Microsoft Office (najmä Excel, Word, Outlook, PowerPoint). Samozrejmosťou je láskavý a trpezlivý prístup k deťom. k vašej novej práci pre Petržalku budete určite potrebovať - skúsenosť s prácou s deťmi, ideálne so zdravotným znevýhodnením - podporované pozície zamestnancov musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a súvisiacich predpisov. - odborná prax je výhodou - ochotu a chuť pracovať - precíznosť a dochvíľnosť - samostatnosť a spoľahlivosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Pozícia / odvetvie: Vzdelávanie a školstvo / Asistent
Dátum zverejnenia: 25.06.2024

Iné možnosti práce