Junior - Project Manager

Informácie o pracovnom mieste

2421003 - Projektový špecialista (projektový manažér)

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: POPIS POZÍCIE A ZODPOVEDNOSTI:
• V spolupráci s nemeckým projektovým tímom budete pracovať na niekoľkých medzinárodných projektoch prieskumu trhu;
• Koordinácia projektových štúdií zahŕňa prevzatie projektu, definovanie základných procesov a obstaranie zdrojových dokumentov;
• Hlavnou úlohou je podpora a spolupráca s internými a externými partnermi, ako aj s poskytovateľmi služieb;
• Vedenie zmluvnej agendy s dodávateľmi;
• Používanie interných systémov a špecifických nástrojov súvisiacich s metódami riadenia KANTAR;
• Podieľať sa na vytváraní firemnej kultúry.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 40.0

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 500 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - ekonomika a manažment podniku - obchod a marketing - 62 Ekonomické vedy

Prax: aspoň 1 rok

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Znalosť jazyka požaduje: ovládanie všetkých definovaných jazykov

Cudzí jazyk: anglický vysoká – vysoká C1 a C2
nemecký elementárna A1 a A2

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - vysoká

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia v cudzom jazyku
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
iniciatívnosť
komunikatívnosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť

Ďalšie požiadavky: Osobnostné predpoklady a zručnosti • Zručnosti v oblasti riadenia času – Time management; • Schopnosť pracovať samostatne; • Presnosť a spoľahlivosť pri plnení úloh; • Schopnosť pracovať v tíme; • Skúsenosti s prieskumom trhu sú výhodou.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

KANTAR GDC Bratislava s.r.o.

Iné možnosti práce