Finančný kontrolór

Informácie o pracovnom mieste

2413999 - Finančný analytik a špecialista v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb inde neuvedený

Pracovná oblasť: Bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: • Plná zodpovednosť za P&L, príprava v spolupráci so CFO (uzávierky, forecast, budget)
• Ochota vyvíjať nové reporty a zlepšovať nástroje a reporting
• Schopnosť interakcie s ostatnými oddeleniami za účelom získania kompletných informácií produktov Arval a ich finančného aspektu
• Zabezpečenie presnosti všetkých finančných výkazov poskytovaných top manažmentu
• Schopnosť identifikovať a jasne prezentovať možné rozdiely a odchýlky oproti očakávaniam
• Príprava mesačných finančných reportov (P&L, súvaha) a prechod od štatutárnych účtovných závierok k IFRS, s vhodnými analýzami rozptylu oproti rozpočtu a prognóze
• Kalkulácia IAS a výpočet odchýlok a ich dopad na výkaz ziskov a strát
• Zodpovedný za spracovanie štvrťročných a rozpočtových prognóz v operatívnej časti výkazu ziskov a strát a príprava KPI aktivít po konzultácii s generálnym riaditeľom
• Príprava a spracovanie podkladov pre zasadnutia správnej rady a súvisiace stretnutia
• Komunikácia všetkých vyžiadaných reportov pre Skupinu a Región
• Spracovanie špecifických analýz pre rôzne oddelenia a reportovanie na mesačnej báze
• Kalkulácia krátkodobých a dlhodobých žiadostí o financovanie tak, aby bola zabezpečená likvidita spoločnosti a vymenovanie príslušných finančných prostriedkov v pokladnici BNP Paribas po konzultácii s vedením
• Mesačná analýza likvidity a úrokových sadzieb v súlade s usmerneniami BNP Paribas
• Denná kontrola refinančných úrokových sadzieb k ďalšiemu vyrovnaniu našim klientom a ich komunikácia s príslušnými oddeleniami
• Zlepšovať existujúce reportingové nástroje po konzultácii s manažmentom
• Príprava rôznych biznis reportov

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovný čas: 08:00 - 17:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 800 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - financie, bankovníctvo a investovanie - bankovníctvo

Prax: aspoň 4 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Znalosť jazyka požaduje: ovládanie všetkých definovaných jazykov

Cudzí jazyk: anglický vysoká – vysoká C1 a C2
ruský vysoká – vysoká C1 a C2
nemecký stredná - pokročilá B1 a B2

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - vysoká
SAP - SAP

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
prezentovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
iniciatívnosť
komunikatívnosť

Ďalšie požiadavkyznalosť problematiky pricingu v automobilovom priemysle a znalosť práce so systémom SAS

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Iné možnosti práce