Informácie o pracovnom mieste

2411001 - Hlavný účtovník

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Zabezpečenie komplexného vedenia účtovníctva v programe Softip pre organizáciu s počtom zamestnancov 100 (vrátane doktorandov).
Výška úväzku dohodou.
Pracovná náplň:
• Komplexné vedenie účtovníctva v programe SOFTIP (okruhové účtovníctvo pre 3 a viac stredísk);
• Vedenie evidencie došlých faktúr, cestovných príkazov, bankových výpisov, pokladničných dokladov
• Fakturácia, vystavovanie daňových dokladov
• Spracovanie platieb a úhrada faktúr v systéme Štátnej pokladnice
• Tvorba, rozpis a sledovanie rozpočtu verejnej výskumnej inštitúcie (MUR, RIS)
• Podieľanie sa na prácach mesačnej, štvrťročnej a ročnej účtovnej závierky
• Zodpovednosť za správnosť účtovných zápisov a účtovných výkazov v podmienkach verejnej výskumnej inštitúcie
• Vykonávanie rozboru čerpania prostriedkov podľa zákaziek a stredísk; vytváranie rôznych prehľadov a štatistík pre externé a interné potreby
• Odovzdávanie podkladov v zmysle požiadaviek zriaďovateľa
• Sledovanie zmien v legislatíve a ich uplatňovanie v praxi

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie

Prax: aspoň 3 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: anglický elementárna A1 a A2

Počítačové zručnosti: Ekonomické programy - SOFTIP - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť

Ďalšie požiadavky: Osobnostné predpoklady a zručnosti - prednosť budeme dávať uchádzačom, ktorí majú: • minimálne 3 ročnú prax • znalosť legislatívy nevyhnutnej pre správne vedenie účtovníctva; znalosť zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (523/2004 Z. z.), znalosť ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie • skúsenosti s prácou v programe Softip sú veľkou výhodou • pokročilé ovládanie MS Office (obzvlášť Microsoft Excel) • dobré komunikačné zručnosti a otvorenosť konštruktívnej debate • dobrý time-management a schopnosť dohliadnuť na to, aby boli dodržané všetky termíny • otvorenosť novým nápadom a chuť myslieť inovatívnym spôsobom • analytické a logické myslenie • orientácia na detail • systematický prístup k riešeniu úloh • zodpovedný a samostatný prístup k práci Možnosť osobného ohodnotenia podľa dohodnutého rozsahu pracovnej agendy. Možnosť práce z domu podľa povahy pracovných úloh. Prax v odbore je výhodou.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

Pozícia / odvetvie: Ekonomika, financie, účtovníctvo / Výroba / Hlavný účtovník / Účtovník
Dátum zverejnenia: 26.06.2024

Iné možnosti práce